Konferencia o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

V rámci podujatí predsedníctva SR v Rade EÚ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodnú odbornú konferenciu na  tému „Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete“. Konferencia sa bude konať v dňoch 30. novembra - 1. decembra 2016 v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie bude problematika sociálnej ekonomiky a rozvoja sociálnych podnikov v Európe so zameraním na jej európsky rozmer prostredníctvom osobitného príspevku prednášajúcich, ako aj profilu pozvaných účastníkov.

Konferencia takisto poskytne priestor na diskusiu o odporúčaniach uverejnených v Správe GECES (Skupina expertov členských štátov EÚ pre sociálne podnikanie), ktorá bola schválená na 11. zasadaní členov GECES 14. októbra 2016 v Bruseli.

Úvodné prejavy prednesie predseda vlády SR Róbert Fico a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter;  európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska vystúpi prostredníctvom videoprojekcie.

Téma konferencie je rozdelená do 6 tematických workshopov.

Druhý deň rokovania budú za okrúhlym stolom rokovať ministri práce jednotlivých členských krajín. Plánované je tiež vystúpenie európskej komisárky pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu, pani Marianne Thyssen.

Očakáva sa účasť 200 zástupcov členských štátov EÚ a expertov na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie.