Hlavné menu


Informácie pre zamestnancov z tretích krajín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo pre občanov z tretích krajín, ktorí sa zaujímajú o prácu na Slovensku alebo tu už pracujú, informácie o ich zákonných možnostiach vykonávania práce na Slovensku a zároveň o ich pracovno-právnych nárokoch a o sociálnom zabezpečení. Na základe informácií v letáku vie takýto zamestnanec zistiť, či u nás pracuje legálne alebo je na našom území protizákonne.

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku