Hlavné menu


Oprávnená osoba

O náhradné výživné môže žiadať:

  • rodič dieťaťa,
  • iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti,
  • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku