Hlavné menu


Boris Ažaltovič

Boris Ažaltovič zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. júla 2020.

Jeho profesionálna kariéra zahŕňa pozície v štátnej správe (Ministerstvo spravodlivosti SR, Národná rada SR, Ministerstvo vnútra SR), ako aj viaceré manažérske pozície v oblasti kultúry a informačných technológií.

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku