Hlavné menu


Pandemický plán MPSVR SR

Všetky hlásenia je potrebné zaslať na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk

  • Dňa 20.9.2021 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválil novelizáciu Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.