Hlavné menu


UPOZORNENIE pre poskytovateľov sociálnych služieb

Zmluvy na spolufinancovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. na rok 2022 budú zasielané len v elektronickej forme.

Návod na podpisovanie elektronicky zaslaných zmlúv