Hlavné menu


Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Fartelová Barbora - DC BIBO, Dlhá 3795/8A, 900 25 Chorvátsky Grob zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od osemnástich mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Dlhá 3795/8A, 900 25 Chorvátsky Grob
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 15.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/181629, 0903/864391, E-mail: info@dcbibo.sk, Web: www.dcbibo.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ing. Ivana Setnická PhD.
2. Frčková Lucia, Závodná 10753/7A, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 1 roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Závodná 10753/7A, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 15.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/278048, E-mail: frckovalucia@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Lucia Frčková
3. Vidová Katarína, Jašíkova 274/16, 821 03 Bratislava Ružinov tlmočnícka služba Bratislavský kraj iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na tlmočenie v posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo fyzické osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.02.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905490915, E-mail: katicavidova@gmail.com, Web: www.vidova-tlmocnickasluzba.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Vidová
4. Zlatošová Božena, PaedDr., Smaragdová 619/7, 01009 Žilina denný stacionár Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Veľká Okružná 57, 01001 Žilina
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 07.11.2011
Dátum výmazu z registra: 23.04.2012
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. a) - poskytovateľ poskytovateľ sociálnej služby nezačal poskytovať sociálnu službu najneskôr do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa zápisu do registra
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: PaedDr. Božena Zlatošová
5. Štrbáková Alena, Sv. Cyrila a Metoda 3416/10, 03861 Vrútky tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 30.04.2010
Dátum výmazu z registra: 12.11.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Alena Štrbáková
6. Hajzok Estera, Mgr., Bakossova 144464/3D, 97401 Banská Bystrica tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 21.12.2010
Dátum výmazu z registra: 01.10.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: +421 917149940, E-mail: tlmocenie.pj@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Estera Hajzok
7. Filipová Jana, Mgr., Karola Kmeťku 3149/6, 01008 Žilina tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.04.2013
Dátum výmazu z registra: 01.01.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jana Filipová
8. Rozvadský Gugová Gabriela, Mgr.; PhD., Kožušnícka 916/7, 91105 Trenčín sociálne poradenstvo - základné Trenčiansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.08.2013
Dátum výmazu z registra: 29.01.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421 908217002, E-mail: ggugova@zoznam.ck, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD.
9. Muráň Ján, Školská 578/13, 01004 Žilina opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.05.2013
Dátum výmazu z registra: 12.05.2017
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Alena Muráňová
10. Foltín Miroslav, Krížna 1187/21, 900 31 Stupava denný stacionár Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Adresa: Kúpeľná 1, 900 31 Stupava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.07.2014
Dátum výmazu z registra: 16.04.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g)
Telefón: 0905/216292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Mária Fléglová