Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514221 denný stacionár Košický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba s inými špecifickými ochoreniami; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s Parkinsonovou chorobou; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím; Fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; Fyzické osoby s demenciou
Adresa: Údol 55, 06545 Údol
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 07.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing.,PhDr. Pavol Vilček, Zodp. zástupca: Mgr. Dana Spišiaková
2. Arcidiecézna charita Košice, Bočná 417/2, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35514027 sociálne poradenstvo - špecializované Košický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku; Fyzická osoba v krízovej situácii alebo v inej obtiažnej životnej situácii; Fyzická osoba; ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb - jednotlivec
Adresa: územie: Stropkov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Cyril Korpesio, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Kováčiková
3. Assolato - Nový Začiatok o.z., Jasná 1249/26, 048 01 Rožňava, IČO: 52640175 terénna sociálna služba krízovej intervencie Košický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba so závislosťou od návykových látok alebo návykových škodlivých činností - jednotlivec; Fyzická osoba so závislosťou od návykových látok alebo návykových škodlivých činností - rodina; Fyzická osoba v krízovej situácii alebo v inej obtiažnej životnej situácii; Fyzická osoba; ktorá zotrváva v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
Adresa: územie: Okres Rožňava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.10.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Daniel Melega, Zodp. zástupca: Mgr. Matej Lada
4. Dom seniorov Rejdová, n.o., Rejdová 12, 04926 Rejdová, IČO: 45732906 zariadenie pre seniorov Košický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Seniori
Adresa: Rejdová 12, 04926 Rejdová
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 22
Dátum zápisu do registra: 16.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Peter Hutník, Zodp. zástupca: Mgr. Milena Kolesárová
5. Facilitas n.o., Spišské nám. 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom, IČO: 31256503 rehabilitačné stredisko Košický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Zdravotne postihnutí občania
Adresa: Spišské Námestie 2400/4, 04012 Košice-Nad jazerom
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 08.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Monika Piliarová, Zodp. zástupca: PhDr. Monika Piliarová
6. Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 984/73, 044 24 Poproč, IČO: 31269371 jedáleň Košický kraj terénna zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba po dosiahnutí dôchodkového veku
Adresa: kontakt: Obchodná 984/73, 04424 Poproč; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Harčariková, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Harčariková
7. Obec Margecany, Obchodná 128/7, 055 01 Margecany, IČO: 00329347 opatrovateľská služba Košický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Seniori
Adresa: kontakt: Obchodná 128/7, 05501 Margecany; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 23.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Petrik, Zodp. zástupca: Ľudmila Nalevanková
8. Obec Malčice, Malčice 176, 07206 Malčice, IČO: 00325465 komunitné centrum Košický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: Občania v krízovej situácii; Rodiny s deťmi; Seniori
Adresa: Hlavná 172, 07206 Malčice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 19.08.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Hamzová, Zodp. zástupca: Mgr. Dana Náciová
9. Obec Laškovce, Laškovce 36, 07201 Laškovce, IČO: 00325414 opatrovateľská služba Košický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Zdravotne postihnutí občania
Adresa: kontakt: Laškovce 86, 07201 Laškovce; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.09.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Miroslav Bak, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Cucaková
10. Arcidiecézna charita Košice, Bočná 417/2, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35514027 domov sociálnych služieb Košický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom; Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so zrakovým postihnutím
Adresa: Školská 396/27, 07622 Vojčice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 01.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Cyril Korpesio, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Kolačkovská

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk