Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Obec Oľšov, Oľšov 29, 08276 Oľšov, IČO: 00327549 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41
Adresa: územie: Oľšov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421514597232;+421514892562, E-mail: , Web: www.obecolsov.sk
Štatutárny zástupca: Pavol Hovančík, Zodp. zástupca: Mgr. Cecília Ondková
2. St. Martin n.o., Ličartovce 114, 08203 Ličartovce, IČO: 45742715 prepravná služba Prešovský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 42
Adresa: územie: Prešovský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.12.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421902295236, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ján Baran, Zodp. zástupca: Ing. Mgr. Veronika Baranová
3. RK Charita n.o., Porúbka 57, 06741 Porúbka, IČO: 50330951 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40
Adresa: Duchnovičova 284/3, 06761 Stakčín
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 04.08.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421907160280;+421907161994, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mária Vohárová, Zodp. zástupca: Mgr. Adriana Katanová
4. Bez bariér n.o., Prostějovská 4842/38, 08001 Prešov, IČO: 37887980 služba včasnej intervencie Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §33 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby podľa § 33
Adresa: Matice slovenskej 14287/13, 08001 Prešov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517498850, E-mail: , Web: www.bezbarierno.com
Štatutárny zástupca: MUDr. Mgr. Anna Kvokačková, Zodp. zástupca: MUDr. Mgr. Anna Kvokačková
5. Mesto Bardejov, Radničné námestie 16/16, 08501 Bardejov, IČO: 00321842 komunitné centrum Prešovský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d
Adresa: Poštárka 4233/112A, 08501 Bardejov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 68
Dátum zápisu do registra: 30.01.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421544862105, E-mail: , Web: www.bardejov.sk
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak, Zodp. zástupca: PhDr. Tatiana Fedáková
6. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2943/2, 08001 Prešov, IČO: 35514388 nocľaháreň Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §25 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 25
Adresa: Pod Táborom 8933/33, 08001 Prešov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 22
Dátum zápisu do registra: 01.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517723970, E-mail: , Web: www.gkcharita-po.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Valiček, Zodp. zástupca: Rudolf Bača
7. Človek v ohrození, Baštová 343/5, 81103 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 50082001 komunitné centrum Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Sveržov 145, 08602 Sveržov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 80
Dátum zápisu do registra: 14.06.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Branislav Tichý, Zodp. zástupca: Mgr. Lenka Zápotocká
8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 1045/21, 831 04 Bratislava, IČO: 30843251 zariadenie podporovaného bývania Bratislavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: dospelá fyzická osoba s ochorením z okruhu schizofrénie afektívnou poruchou neurotickou poruchou alebo organickou duševnou poruchou ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
Adresa: Lichnerova 155/86, 903 01 Senec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 13.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/ 45241246 0918/826 517, E-mail: dssintegra@mail.t-com.sk;riaditel@dssintegra.sk, Web: www.dssintegra.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Balážová, Zodp. zástupca: PaedDr. Renáta Balážová
9. Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, IČO: 00304875 jedáleň Bratislavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Kuchyňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.11.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/7785131, E-mail: , Web: www.obeckuchyna.sk
Štatutárny zástupca: Róbert Bujna, Zodp. zástupca: Róbert Bujna
10. Zväz diabetikov Slovenska, Súťažná 1126/18, 821 08 Bratislava, IČO: 00641332 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potencionálne ohrozené ochorením na diabetes mellitus
Adresa: Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.06.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/253952, E-mail: , Web: www.zds.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Jozef Borovka, Zodp. zástupca: Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk