Hlavné menu


Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

Úrad vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

 Podrobnejšie informácie o parkovacom preukaze 

 Elektronická služba Vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím

 Žiadosť o parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (.pdf)