Hlavné menu


Žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

 Podrobnejšie informácie o preukaze 

 Elektronická služba Vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

 Žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (.pdf)