Hlavné menu


Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla .

Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.

 Podrobnejšie informácie o príspevku 

 Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu osobného motorového vozidla

 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku