Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Krasňanská Jadranka, Mgr., Banícka 2137/40, 902 01 Pezinok služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa, prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým stavom
Adresa: Banícka 2137/40, 902 01 Pezinok
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/433707, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jadranka Krasňanská
2. Lendel Juraj, MUDr., Tatranská 35, 821 06 Bratislava zariadenie pre seniorov Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov
Adresa: Dlhá 2, 900 32 Borinka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 03.08.1999
Dátum výmazu z registra: 30.09.2008
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65938047, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: MUDr. Juraj Lendel
3. Andrejčák Marek, Vihorlatská 7046/10, 080 01 Prešov zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 32b
Adresa: Pod Hájom 16, 080 06 Ľubotice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 22.11.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421907923961, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ing. Andrea Andrejčáková
4. Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na straník 335/24, 01003 Žilina, IČO: 00647675 špecializované zariadenie Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 39
Adresa: Kultúrna ulica 41/29, 01003 Žilina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 01.06.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415667865, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Bukový, Zodp. zástupca: Mgr. Eva Sýrna
5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová, Andreja Hlinku 234/8, 01306 Terchová, IČO: 00623521 zariadenie pre seniorov Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 35
Adresa: Havrania 35, 02705 Zázrivá
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 3
Dátum zápisu do registra: 03.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415695028, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Žofia Hajná, Zodp. zástupca: Mgr. Žofia Hajná
6. Občianske združenie SATURNIA, Hurbanova 243, 01401 Bytča, IČO: 42066191 domov sociálnych služieb Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Hurbanova 243, 01401 Bytča
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 17
Dátum zápisu do registra: 01.01.2009
Dátum výmazu z registra: 01.01.2015
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Jana Kadašiová, Zodp. zástupca: Bc. Zuzana Gabrišková
7. Obec Krasňany, Krasňany 22, 01303 Krasňany, IČO: 00321401 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Krasňany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415692381, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Žáková, PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Mária Chovancová
8. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 denné centrum Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 56
Adresa: Bodická 67/44, 03101 Liptovský Mikuláš
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 26.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Blcháč , PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Valéria Hromádková
9. Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 01001 Žilina, IČO: 42065895 stredisko osobnej hygieny Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 60
Adresa: Kollárova 4275/24, 03601 Martin
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.12.2008
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415626476 ;+421 417244795 ;+421 417231234 ;+421 417231234, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Birčák, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Gregorová
10. Mesto Turzovka, Turzovka - Stred 178, 02354 Turzovka, IČO: 00314331 denné centrum Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 56
Adresa: Turzovka - Stred 179, 02354 Turzovka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 14.08.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 414209311, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, Zodp. zástupca: Mgr. Marcela Polková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti