Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová, 00315214 Opatrovateľská služba Žilinský samosprávny kraj Terénna Obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41, ods 1. písm. a), b)
Adresa: územný obvod obce Hubová
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 044 / 439 12 08, E-mail: , Web: www.obechubova.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jarošová Zdenka, Zodp. zástupca: Mgr. Jarošová Zdenka
2. Obec Lopušné Pažite, Lopušné Pažite 102, 023 36 Lopušné Pažite, 00314111 Opatrovateľská služba Žilinský samosprávny kraj Terénna Obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41, ods 1. písm. a), b)
Adresa: územný obvod obce Lopušné Pažite
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041 / 422 92 34, E-mail: , Web: www.obeclopusnepazite.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Harcek, Zodp. zástupca: Bc. Barčíková Mária
3. Obec Rudina, Rudina č. 442, 023 31 Rudina, 00314251 Opatrovateľská služba Žilinský samosprávny kraj Terénna Obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41, ods 1. písm. a), b)
Adresa: územný obvod obce Rudina
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041 / 421 45 13,14,21, E-mail: starosta@rudina.sk sekretariat@rudina.sk, Web: www.rudina.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mičianová, Zodp. zástupca: Bc. Barčíková Mária
4. Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, 00314081, Opatrovateľská služba Žilinský samosprávny kraj Terénna Obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41, ods 1. písm. a), b)
Adresa: územný obvod obce Kysucký Lieskovec
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041 / 423 11 21, E-mail: obecnyurad@kysuckylieskovec.sk starosta@kysuckylieskovec.sk, Web: www.kysuckylieskovec.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Trubanová, Zodp. zástupca: Bc. Barčíková Mária
5. Obec Hybe, Hybe 2, 032 31 Hybe, 00315231 Opatrovateľská služba Žilinský samosprávny kraj Terénna Obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41, ods 1. písm. a), b)
Adresa: územný obvod obce Hybe
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 044 / 529 61 21, E-mail: obechybe@slovanet.sk hybe@hybe.sk, Web: www.hybe.sk
Štatutárny zástupca: Piovarči Martin, Zodp. zástupca: Mgr. Krajčovičová Dana
6. Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 013 12 Turie, 647684 Špecializované zariadenie Žilinský samosprávny kraj Pobytová - ročná Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom detail
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Adresa: Turie 296, 013 12 Turie
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita: 45
Dátum zápisu do registra: 22.06.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041/5989362, 041/5989323, E-mail: , Web: www.dsszsk.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Elena Bohdalová, Zodp. zástupca: Mgr. Renáta Pagáčová
7. Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, Pod Lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok, 647764 Špecializované zariadenie Žilinský samosprávny kraj Pobytová - ročná Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom detail
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Adresa: Pod Lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 17.08.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 044/5586199, 044/5586121, 044/5225137, E-mail: , Web: www.dsszsk.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Kuzár, Zodp. zástupca: Ing. Ľubica Šenšelová
8. Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08 Trenčín, IČO 34056505 Zariadenie podporovaného bývania Trenčiansky samosprávny kraj Pobytová - týždenná Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom detail
Cieľová skupina: fyzická osoba podľa § 34 ods.1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08 Trenčín
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 07.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 032/6586402 ; 0901 918 606, E-mail: milada.kolarova@csstrencin.sk; info@csstrencin.sk, Web: www.csstrencin.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Milada Kolárová, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Vasková
9. Iskierka nádeje SD, n.o., M. R. Štefánika 34, 911 01 Trenčín, IČO 45732515 Zariadenie podporovaného bývania Trenčiansky samosprávny kraj Pobytová - ročná Neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzická osoba podľa § 34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Areál kaštieľa Záblatie, Pri parku 39 a 41, 911 06 Trenčín
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 23.08.2012
Dátum výmazu z registra: 03.06.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods.2 písm. a)
Telefón: 0903532166, E-mail: , Web: www.seniorville.eu
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Cigánik, Zodp. zástupca: Mgr. Alena Gajdošová
10. Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 00648710 Zariadenie podporovaného bývania Trenčiansky samosprávny kraj Pobytová - ročná Právnická osoba zriadená alebo založená samosprávnym krajom detail
Cieľová skupina: fyzická osoba podľa § 34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Vyšehradné č. 874, 972 13 Nitrianske Pravno
Rozsah: Neurčitý čas
Kapacita: 16
Dátum zápisu do registra: 05.12.2013
Dátum výmazu z registra: 18.06.2015
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 046/5446410, E-mail: robert.orsag@csspravno.sk; info@csspravno.sk, Web: www.csspravno.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Orság, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Kelemenová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti