Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Kolarčík Peter, Ostravská 24, 04011 Košice-Juh tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.02.2014
Dátum výmazu z registra: 01.01.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Peter Kolarčík
2. Šimková Ľubica, Štúrova 1633/78A, 900 01 Modra zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Bernolákova 1543/20, 902 01 Pezinok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 23.05.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/195284, E-mail: , Web: www.jaslekamarat.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ľubica Šimková
3. Škúciová Erika, Ing., Hornostavská 98/3, 949 01 Nitra služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Nitriansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do 3 rokov veku v zmysle § 32a) zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení
Adresa: Hornostavská 98/3, 949 01 Nitra
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 03.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915058402, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ing. Erika Škúciová
4. Hajduová Katarína, Mgr., Diakovce 580, 925 81 Diakovce opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 03.02.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903967973, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Hajduová
5. Kačmárová Jana, Generála Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 32b
Adresa: Lúčna 2749/73, 093 01 Vranov nad Topľou
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 21.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421915871762, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Jana Kačmárová
6. Kasenčák Dušan, PhDr., Mierová 38, 064 01 Stará Ľubovňa sociálne poradenstvo - základné Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby užívajúce psychoaktívne látky, fyzické osoby závislé od alkoholu, nikotínu, iných psychoaktívnych látok, patologickí hráči a ich rodinní príslušníci
Adresa: Mierová 34, 064 01 Stará Ľubovňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.07.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421917948224, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: PhDr. Dušan Kasenčák
7. Kucharová Daniela, Bc., Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 32a
Adresa: Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 25.04.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421940878605, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Bc. Daniela Kucharová
8. Hajduová Katarína, Mgr., Diakovce 580, 925 81 Diakovce opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Šaľa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 03.02.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903967973, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Katarína Hajduová
9. Kumar Etela, T. G. Masaryka 35, 941 11 Nové Zámky opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Nitriansky kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 17.01.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911179423, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Etela Kumar
10. Vidová Marcela, Športová 957, 946 34 Bátorove Kosihy opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO odkázaná na pomoc inej osoby
Adresa: územie: Bátorove Kosihy
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 14.10.2009
Dátum výmazu z registra: 06.08.2012
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/890812, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Marcela Vidová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk