Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Žabica, Detvianska Huta 102, 96205 Detvianska Huta, IČO: 45019011 komunitné centrum Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením ich schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Adresa: územie: Detvianska Huta
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 05.10.2015
Dátum výmazu z registra: 04.10.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. e) - poskytovateľ neuložil výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
Telefón: 0910484173, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Jana Hrončeková, Zodp. zástupca: Mgr. Barbora Škopíková
2. Žilinská náruč, n. o., Rakové 84/48, 01001 Žilina, IČO: 50069969 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.12.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907 537 019, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jarmila Novosadová, Zodp. zástupca: Mgr. Jarmila Novosadová
3. ŽILINSKÁ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA, n. o., Snežnica 347, 02332 Snežnica, IČO: 45743941 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911 818 506, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Štefan Tomáš, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Tomášová
4. Život bez závislostí, n.o., Jahodná 5, 058 01 Poprad, IČO: 42000157 komunitné centrum Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
Adresa: Jahodná 9, 058 01 Poprad
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 14.10.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421915819816, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: ThDr. Jozef Brenkus PhD., Zodp. zástupca: ThDr. Jozef Brenkus PhD.
5. Život bez závislostí, n.o., Jahodná 5, 058 01 Poprad, IČO: 42000157 komunitné centrum Prešovský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
Adresa: územie: Poprad
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 14.10.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421915819816, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: ThDr. Jozef Brenkus PhD., Zodp. zástupca: ThDr. Jozef Brenkus PhD.
6. ŽIVOT, n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 37886941 domov sociálnych služieb Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 38
Adresa: Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 28.09.2006
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524892161 +421917821654, E-mail: , Web: www.zivotspisskehanusovce.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Sotáková, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Sotáková
7. Život, n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 37886941 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 40
Adresa: Ševčenkova 1/1659, 066 01 Humenné
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 26.08.2013
Dátum výmazu z registra: 11.02.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. a)
Telefón: +421524892161 +421917821654, E-mail: , Web: www.zivotspisskehanusovce.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Sotaková, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Sotaková
8. Život, n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 37886941 špecializované zariadenie Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 39 so zdrav. postihnutím Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencie rôzneho typu etiológie
Adresa: Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 28
Dátum zápisu do registra: 28.09.2006
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524892161 +421917821654, E-mail: , Web: www.zivotspisskehanusovce.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Sotatková, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Sotaková
9. Život, n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 37886941 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 40
Adresa: Palota 45, 068 01 Palota
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 26.08.2013
Dátum výmazu z registra: 31.12.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: +421524892161 +421917821654, E-mail: , Web: www.zivotspisskehanusovce.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Sotáková, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Sotáková
10. Život, n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 37886941 prepravná služba Prešovský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42
Adresa: územie: Prešovský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.12.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524892161 +421917821654, E-mail: , Web: www.zivotspisskehanusovce.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Sotáková, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Sotáková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti