Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. AKTIVA n.o., Bazovského 4, 841 01 Bratislava, IČO: 31821197 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: Bazovského 4, 841 01 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 23
Dátum zápisu do registra: 12.01.2000
Dátum výmazu z registra: 31.01.2012
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/64534834; 02/64534836 0908/726785, E-mail: , Web: www.aktivano.szm.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Zbudila, Zodp. zástupca: Mgr. František Pozdech
2. Človek v ohrození, Baštová 343/5, 81103 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 50082001 komunitné centrum Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Sveržov 145, 08602 Sveržov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 80
Dátum zápisu do registra: 14.06.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Branislav Tichý, Zodp. zástupca: Mgr. Lenka Zápotocká
3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 1045/21, 831 04 Bratislava, IČO: 30843251 zariadenie podporovaného bývania Bratislavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: dospelá fyzická osoba s ochorením z okruhu schizofrénie afektívnou poruchou neurotickou poruchou alebo organickou duševnou poruchou ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
Adresa: Lichnerova 155/86, 903 01 Senec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 13.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/ 45241246 0918/826 517, E-mail: dssintegra@mail.t-com.sk;riaditel@dssintegra.sk, Web: www.dssintegra.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Balážová, Zodp. zástupca: PaedDr. Renáta Balážová
4. Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, IČO: 00304875 jedáleň Bratislavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Kuchyňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.11.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/7785131, E-mail: , Web: www.obeckuchyna.sk
Štatutárny zástupca: Róbert Bujna, Zodp. zástupca: Róbert Bujna
5. Zväz diabetikov Slovenska, Súťažná 1126/18, 821 08 Bratislava, IČO: 00641332 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potencionálne ohrozené ochorením na diabetes mellitus
Adresa: Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.06.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/253952, E-mail: , Web: www.zds.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Jozef Borovka, Zodp. zástupca: Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
6. MabajEnergy, Slanská 2492/18, 08006 Prešov, IČO: 42077087 prepravná služba Prešovský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42
Adresa: územie: Prešovský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.10.2007
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421908713972, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Martin Matejka, Zodp. zástupca: Martin Matejka
7. Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41
Adresa: územie: Stará Ľubovňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.05.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524315251, E-mail: , Web: www.staralubovna.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuboš Tomko, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Holíková
8. BETÁNIA Lipany, n.o., Krivianska 1263, 08271 Lipany, IČO: 45747491 prepravná služba Prešovský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42
Adresa: územie: Okres Sabinov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 28.09.2015
Dátum výmazu z registra: 25.02.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421905476416, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Matijová, Zodp. zástupca: PhDr. Mária Matijová
9. S.O.S. n.o., Kružlov 1, 08604 Kružlov, IČO: 45738891 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35
Adresa: Kružlov 1, 08604 Kružlov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 28.08.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421547562632, E-mail: , Web: www.lipovydomkruzlov.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Adriána Gmitterová, Zodp. zástupca: Mgr. Mariana Labudová
10. Obec Chmiňany, Chmiňany 39, 08233 Chmiňany, IČO: 00327131 komunitné centrum Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d
Adresa: územie: Chmiňany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.10.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517795237, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Cyril Miškuf, Zodp. zástupca: PhDr. Peter Seman

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk