Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219/25, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 37980513 domov sociálnych služieb Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Adresa: Palúčanská 219/25, 03101 Liptovský Mikuláš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 01.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 044/5624510, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Šlauková, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Ochodnická
2. ĽuKa TREND, n. o., Korňa 622, 02321 Korňa, IČO: 50267809 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.05.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomíra Staníková, Zodp. zástupca: Mgr. Ľubomíra Staníková
3. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo Námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín, IČO: 00314463 komunitné centrum Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Dolný Kubín
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.07.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/5814471, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Matejov, Zodp. zástupca: Mgr. Eva Palugová
4. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, Zákamenné 559, 02956 Zákamenné, IČO: 00632848 domov sociálnych služieb Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Adresa: Zákamenné 559, 02956 Zákamenné
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 43
Dátum zápisu do registra: 08.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/5592326, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Hálková
5. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 03401 Ružomberok, IČO: 00315737 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 28
Adresa: Plavisko 1951/47, 03401 Ružomberok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 01.04.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918530171, E-mail: rakucak@ruzomberok.sk;preventrk@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: MUDr. Igor Čombor, PhD., Zodp. zástupca: PhDr. Jaroslav Rakučák
6. Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, 02201 Čadca, IČO: 00313971 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Čadca
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 26.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041/4302215, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Gura, Zodp. zástupca: Ing. Božena Cvečková
7. Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť 976, 02955 Novoť, IČO: 00632830 zariadenie pre seniorov Žilinský kraj ambulantná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 35
Adresa: Novoť 976, 02955 Novoť
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 1
Dátum zápisu do registra: 01.06.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/559 01 17, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Róbert Srogončík, Zodp. zástupca: Mgr. Daniela Kuchťáková
8. Obec Bobrov, Vyšný koniec 173, 02942 Bobrov, IČO: 00314404 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Bobrov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/5524397, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Grobarčík, Zodp. zástupca: Ľudmila Iglarčíková
9. Obec Makov, Makov 60, 02356 Makov, IČO: 00314129 jedáleň Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 58
Adresa: Makov 62, 02356 Makov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041/4364220, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Martin Pavlík, Zodp. zástupca: Mgr. Monika Hrtúsová
10. Obec Makov, Makov 60, 02356 Makov, IČO: 00314129 prepravná služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 42
Adresa: územie: Makov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041/4364220, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Martin Pavlík, Zodp. zástupca: Mgr. Monika Hrtúsová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti