Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Karelová Ivana, Ing., Hlohovská 777/22, 91925 Šúrovce zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: Ľudová 10, 91701 Trnava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 08.11.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/164824, E-mail: ik.karelova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
2. Bartušová Petra, Mgr., Javorinka 118, 92401 Galanta zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: Hodská 350/13, 92401 Galanta
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/419648, E-mail: bartusova.petra@hotmail.com, Web: www.jasle-medulienka.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
3. Zriniová Ingrid, Mgr., Vrchovského 1827/19, 90901 Skalica služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodičia alebo fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Adresa: Vrchovského 1827/19, 90901 Skalica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 3
Dátum zápisu do registra: 13.07.2018
Dátum výmazu z registra: 31.12.2018
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: 0905/242767, E-mail: ingrid.zriniova77@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
4. Lamošová Katarína, Športová 204/30, 91921 Zeleneč zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: Pekárska 14, 91701 Trnava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 23.04.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949/117932, E-mail: katka.lamosova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
5. Kučeríková Natália, Priečna 1780/15, 90901 Skalica služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodičia alebo fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Adresa: Priečna 1780/15, 90901 Skalica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 3
Dátum zápisu do registra: 20.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/109646, E-mail: natalia.kucerikova01@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
6. Ručkayová Viola, Ševčenkova 6, 851 01 Bratislava tlmočnícka služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzická osoba odkázaná na tlmočenie
Adresa: kontakt: Ševčenkova 6, 851 01 Bratislava; územie: Bratislava - mestská časť Petržalka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 23.12.2009
Dátum výmazu z registra: 03.03.2017
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g)
Telefón: 0903/968318, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Viola Ručkayová
7. Kotulová Lucia, Rusovská cesta 4009/46, 851 01 Bratislava Petržalka tlmočnícka služba Bratislavský kraj iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na tlmočenie v posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo fyzické osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 13.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/500943, E-mail: lucia.kotula@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Lucia Kotulová
8. Slezáková Eva - Dobré jasle, Bc., Nejedlého 1908/47, 841 02 Bratislava-Dúbravka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Nejedlého 3394/73, 841 02 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 20.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/953707, E-mail: slezakova.eva@gmail.com, Web: www.dobrejasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Bc. Eva Slezáková
9. Švecová Marcela, Hornodvorská 2014/38, 900 25 Chorvátsky Grob zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Korytnícka 14B, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra: 30.04.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. c)
Telefón: 0918/799773, E-mail: marcela.svec@gmail.com, Web: www.rozpravkovydomcek.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Marcela Švecová
10. KĽÚČIK Ďurčeková Ladislava, Gercenova 1164/27, 851 01 Bratislava - Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/479186, E-mail: jasle@jasle.sk, Web: www.jasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ladislava Ďurčeková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk