Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Gumbirova Zuzana - PRODUCTION, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Sĺňavská 10641/5, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 14.05.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/162434, 0905/788167, E-mail: , Web: www.jasledrobcek.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Tomáš Gumbir
2. Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 91601 Stará Turá, IČO: 00312002 opatrovateľská služba Trenčiansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Stará Turá
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.04.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 327461611, E-mail: , Web: www.staratura.sk
Štatutárny zástupca: PharmDr. Leopold Barszcz, Zodp. zástupca: Ing. Jaroslava Antalová
3. Orchidea, n.o., Rudolfa Jašíka 158/8, 95801 Partizánske, IČO: 36119415 útulok Trenčiansky kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Podjavorinskej 270/8, 95618 Bošany
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 9
Dátum zápisu do registra: 19.12.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 465426053 +421 903208125, E-mail: , Web: www.orchideask.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Ľubica Šorlová, Zodp. zástupca: PhDr. Ľubica Šorlová
4. Obec Nadlice, Nadlice 39, 95632 Nadlice, IČO: 00310786 opatrovateľská služba Trenčiansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Nadlice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.04.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 907794717, E-mail: starosta@nadlice@centrum.sk, Web: www.nadlice.sk
Štatutárny zástupca: Július Paulička, Zodp. zástupca: Ing. Miriam Košíková
5. Obec Beluša, Farská 1045/6, 01861 Beluša, IČO: 00317063 opatrovateľská služba Trenčiansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Beluša
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 03.06.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 903405410, E-mail: , Web: www.belusa.sk
Štatutárny zástupca: Ján Prekop, Zodp. zástupca: Mgr. Zdena Hyžáková
6. OZ Včielka Vrbovce, Vrbovce 672, 90606 Vrbovce, IČO: 51752808 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trenčiansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Myjava 83, 90703 Myjava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 02.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 907898430, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Martinková, Zodp. zástupca: Mgr. Anna Martinková
7. Obec Jasenica, Jasenica 130, 01817 Jasenica, IČO: 00317349 opatrovateľská služba Trenčiansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Záskalie
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 424385184, E-mail: , Web: www.jasenica.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Pekar, Zodp. zástupca: PhDr. Yveta Juššiková, PhD.
8. Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 95801 Partizánske, IČO: 00310905 terénna sociálna služba krízovej intervencie Trenčiansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24a zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Partizánske
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.07.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 385363016, E-mail: , Web: www.partizanske.sk
Štatutárny zástupca: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Ľudmila Frémalová
9. C.S.S. - BJ s. r. o., Nábr. Ľ. Štúra 95/1, 95618 Bošany, IČO: 36325503 zariadenie pre seniorov Trenčiansky kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Nábrežie Ľ. Štúra 95/1, 95618 Bošany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 26
Dátum zápisu do registra: 21.02.2011
Dátum výmazu z registra: 05.11.2018
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421 905424317, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Branislav Jarunek, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Hazuchová
10. Slnečný lúč, n. o., Piešťanská 2137/5, 91105 Trenčín, IČO: 50323741 prepravná služba Trenčiansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Okres Trenčín
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 09.10.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 908795141, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Šuppa, Zodp. zástupca: Ing. Juraj Šuppa

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk