Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Betánia Kalinovo, n.o., Hrabovo 771, 98501 Kalinovo, IČO: 31908624 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Hrabovo 771, 98501 Kalinovo
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 9
Dátum zápisu do registra: 12.03.2012
Dátum výmazu z registra: 01.01.2013
Právny dôvod výmazu z registra: pred 1.1.2014: § 68, ods. 1, písm. d) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: , E-mail: , Web: www.betania.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Slavoj Laco, Zodp. zástupca: Mgr. Iveta Melicherčíková
2. Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1/1, 97701 Brezno, IČO: 00313319 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa Banskobystrický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s podporou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu
Adresa: územie: Brezno
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 048 6306245 0911996020, E-mail: , Web: www.brezno.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Abel, PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Janka Lemberková
3. Občianske združenie CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI, Cintorínska 5188/7, 98401 Lučenec, IČO: 37824805 denný stacionár Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Adresa: Svätoplukova 427/40, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 24.09.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948146480, E-mail: , Web: www.zamestnanost.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Kojnok; Mgr. Zdenka Kojnoková, Zodp. zástupca: Mgr. Zdenka Kojnoková
4. Spoločenstvo OTCOV DOM, n.o., Krahule 91, 96701 Krahule, IČO: 37954351 denný stacionár Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Adresa: Krahule 91, 96701 Krahule
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 26.09.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Ďurajka, Zodp. zástupca: Mgr. Jozef Ďurajka
5. Kobyliaková Erika, Mgr., Na záhumní 1059/6, 01301 Teplička nad Váhom sociálne poradenstvo - základné Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 13.05.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Erika Kobyliaková
6. Osadská Adriána, Bysterecká 2063/27, 02601 Dolný Kubín opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Dolný Kubín
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.02.2012
Dátum výmazu z registra: 05.03.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Adriána Osadská
7. Filipová Jana, Mgr., Karola Kmeťku 3149/6, 01008 Žilina tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.04.2013
Dátum výmazu z registra: 01.01.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jana Filipová
8. Štrbáková Alena , Sv. Cyrila a Metoda 3416/10, 03861 Vrútky tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 30.04.2010
Dátum výmazu z registra: 12.11.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Alena Štrbáková
9. Zlatošová Božena , PaedDr., Smaragdová 619/7, 01009 Žilina denné centrum Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Veľká Okružná 619/57, 01001 Žilina
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 07.11.2011
Dátum výmazu z registra: 23.04.2012
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: PaedDr. Božena Zlatošová
10. Kolarčík Peter, Ostravská 24, 04011 Košice-Juh tlmočnícka služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §44 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.02.2014
Dátum výmazu z registra: 01.01.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Peter Kolarčík

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti