Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Lepší svet n.o., Osuského 1643/8, 851 03 Bratislava, IČO: 36077194 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby s mentálnym postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
Adresa: Osuského 1643/8, 851 03 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 02.12.2003
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/169763, E-mail: , Web: www.lepsisvet.org
Štatutárny zástupca: PaedDr. Dušan Mikulec MPH, Zodp. zástupca: PaedDr. Dušan Mikulec MPH
2. Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin, IČO: 00651435 špecializované zariadenie Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 39
Adresa: J. Mazúra 5211/34, 03601 Martin
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 19.12.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/438 30 15, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Nadežda Šugrová, Zodp. zástupca: Mgr. Dana Struhárová
3. Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo, IČO: 00314676 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Námestovo
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 09.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/5504711, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kadera, Zodp. zástupca: Mgr. Iveta Volfová
4. Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou, IČO: 00314366 denný stacionár Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Zborov nad Bystricou 201, 02303 Zborov nad Bystricou
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 19.09.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041/2304081, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PaedDr. Juraj Hlavatý, Zodp. zástupca: PaedDr. Juraj Hlavatý
5. TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Riadok 8, 03401 Ružomberok, IČO: 00647802 domov sociálnych služieb Žilinský kraj pobytová - týždenná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Adresa: Sv. Anny 4, 03401 Ružomberok
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 11
Dátum zápisu do registra: 11.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 044/430 33 15; 0918 921 775, E-mail: anton.machola@vuczilina.sk; ddrbk@vuczilina.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Mochola, Zodp. zástupca: Mgr. Beáta Seemanová
6. Občianske združenie Dom nádeje, Jozefa Krónera 3949/14, 03601 Martin, IČO: 42351669 sociálne poradenstvo - základné Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.10.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 042/422 13 25; 0940 316 354, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Fontányová, Zodp. zástupca: Mgr. Adriana Fontányová
7. Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, 01001 Žilina, IČO: 00416169 zariadenie pre seniorov Žilinský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 35
Adresa: Moyzesova 959/38, 01001 Žilina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 01.07.1999
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 041/723 32 25, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Martin Brňák, PhD.; Peter Martinek, Zodp. zástupca: PhDr. Martin Brňák, PhD.
8. Obec Jasenovo, Jasenovo 99, 03822 Jasenovo, IČO: 00316717 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Jasenovo
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/49 62 621, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mária Ertelová, Zodp. zástupca: Mgr. Danica Knappová
9. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 41
Adresa: územie: Liptovský Mikuláš
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 26.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 044/5565111, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Blcháč , PhD., Zodp. zástupca: Martina Mrázová
10. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 00698172 sociálne poradenstvo - základné Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 19
Adresa: Mierové námestie 940/1, 92401 Galanta
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 043/422 42 02, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: František Fašianok, Zodp. zástupca: PhDr. Katarína Grichová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti