Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. KĽÚČIK Ďurčeková Ladislava, Gercenova 1164/27, 851 01 Bratislava - Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/479186, E-mail: jasle@jasle.sk, Web: www.jasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ladislava Ďurčeková
2. Štainiger Miroslav, Mgr., Sološnícka 9, 841 04 Bratislava sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Psychiatrickí klienti v ambulantnej liečbe a ľudia prežívajúci duševnú krízu vplyvom celospoločenskej krízy
Adresa: Sološnícka 9, 841 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.07.2012
Dátum výmazu z registra: 10.12.2013
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/216292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Miroslav Štainiger
3. Tóthová Lucia, Biskupická 12560/58, 821 06 Bratislava zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Biskupická 12560/58, 821 06 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 14.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/421378, E-mail: lucia@dubacikovo.sk, Web: www.dubacikovo.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jaroslava Kholová
4. Horváthová Priska-Detské centrum SN, , Krajinská 10564/132, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa, prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým stavom.
Adresa: Krajinská 10564/132, 821 06 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/461974, E-mail: pirimama@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Klaudia Fulesová
5. Gumbirova Zuzana - PRODUCTION, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Heyrovského 2046/2, 841 03 Bratislava-Lamač
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 17.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/162434, 0905/788168, E-mail: info@jasledrobcek.sk, Web: www.jasledrobcek.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Tomáš Gumbir
6. Rozvadský Gugová Gabriela, Mgr.; PhD., Kožušnícka 916/7, 91105 Trenčín sociálne poradenstvo - základné Trenčiansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.08.2013
Dátum výmazu z registra: 29.01.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421 908217002, E-mail: ggugova@zoznam.ck, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD.
7. Marček Peter, Mg., Krajná 16470/34, 821 04 Bratislava Ružinov tlmočnícka služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na tlmočenie v posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo fyzické osoby s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.08.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0902/953342, E-mail: maxo.marcek@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Peter Marček
8. Iľková Jana - ACADEMIC KINDER G, Mgr., Sputniková 3252/4, 821 02 Bratislava zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Jazerná 1460, 900 41 Rovinka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 12.12.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/480632, E-mail: akgskolka@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jana Iľková
9. Rosová Veronika, Mgr., Vrádište 82, 90849 Vrádište zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: Budovateľská 3232, 90851 Holíč
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 06.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918/329445, E-mail: rosovaveronika2@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:
10. Medlenová Beáta, Pelíškova 677/22, 90901 Skalica zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku
Adresa: Pivovarská 21, 90901 Skalica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 10.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911/511120, E-mail: detskydomcekkvietok@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca:

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk