Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585 denné centrum Prešovský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: FO podľa § 56
Adresa: Vysoké Tatry 264, 062 01 Vysoké Tatry
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 80
Dátum zápisu do registra: 10.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524780448;, E-mail: , Web: www.vysoketatry.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Mokoš, Zodp. zástupca: Mgr. Vlasta Zlatá
2. Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: FO podľa § 41
Adresa: územie: Stará Ľubovňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.05.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524315251;, E-mail: , Web: www.staralubovna.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuboš Tomko, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Holíková
3. Lúčik Nádeje pre Nepál, Športová 42, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 42086779 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 40
Adresa: Športová 42, 059 52 Veľká Lomnica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 24.08.2012
Dátum výmazu z registra: 17.09.2018
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: +421524561035; +421905405237;, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Zlatica Lišaníková, Zodp. zástupca: Mgr. Olina Pinčáková
4. Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov, IČO: 00322270 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: FO podľa § 41
Adresa: územie: Lenartov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.07.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421544706004;+421544884188, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Bľandová, Zodp. zástupca: Ing. Jana Bľandová
5. Člověk v tísni, o. p. s., Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 35562617 sociálne poradenstvo - špecializované Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Sociálne vylúčené skupiny
Adresa: 053 02 Doľany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 13.08.2014
Dátum výmazu z registra: 30.06.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. h)
Telefón: +421534699345; +421910791792;, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Šimon Pánek, Zodp. zástupca: Mgr. Iva Grejtáková
6. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, IČO: 35514388 domov na polceste Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 27
Adresa: Pavlovičova 344/8, 089 01 Svidník
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.02.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517723970;, E-mail: , Web: www.gkcharita-po.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Valiček, Zodp. zástupca: Mgr. Helena Paňková
7. ANIMUS, n.o., Sabinovská 31, 080 01 Prešov, IČO: 45747407 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 40
Adresa: Ľutina 99, 082 57 Ľutina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 28.09.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421908862755;, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Ivana Uramová, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Karafová
8. Obec Doľany, Doľany 2, 053 02 Doľany, IČO: 00329029 terénna sociálna služba krízovej intervencie Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
Adresa: územie: Doľany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.12.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421534699018;, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Štefan Kamenický, Zodp. zástupca: Mgr. Helena Smoradová
9. Slobodová Jaroslava, Mirka Nešpora 2185/6, 901 01 Malacky služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa, prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starosltivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým stavom
Adresa: Mirka Nešpora 2185/6, 901 01 Malacky
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/745431, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Jaroslava Slobodová
10. Krasňanská Jadranka, Mgr., Banícka 2137/40, 902 01 Pezinok služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa, prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým stavom
Adresa: Banícka 2137/40, 902 01 Pezinok
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/433707, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jadranka Krasňanská

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti