Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Dom sociálnych služieb pre dospelých sv. Jozefa, n.o., Hajnáčka 246, 98033 Hajnáčka, IČO: 45023026 zariadenie pre seniorov Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Adresa: Hajnáčka 246, 98033 Hajnáčka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 28.05.2010
Dátum výmazu z registra: 02.11.2011
Právny dôvod výmazu z registra: pred 1.1.2014: § 68, ods. 1, písm. d) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: 047 5812142, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: MUDr. Michal Štovčík, Zodp. zástupca: Bc. Norbert Hanyus
2. Dom matky Terezy, n.o., Družby 7, 97404 Banská Bystrica, IČO: 42000068 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Družby 7, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 01.01.2006
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 048 4139287;+421 048/4136878, E-mail: , Web: www.dommatkyterezy.sk
Štatutárny zástupca: Margita Spišiaková, Zodp. zástupca: Mgr. Margita Čunderlíková
3. Obec Divín, Námestie Mieru 654/3, 98552 Divín, IČO: 00316041 denné centrum Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Adresa: Lazná 253/38, 98552 Divín
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0474397301, E-mail: , Web: www.divin.sk
Štatutárny zástupca: Ján Koza, Zodp. zástupca: Ján Koza
4. IMPÉRIUM, Hontianska 78/26, 99128 Vinica, IČO: 42394104 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
Adresa: územie: Okres Lučenec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 19.05.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 908927826;910996663;950432996, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Kušický; Mgr. Miroslava Vargová, Zodp. zástupca: Mgr. Miroslava Vargová
5. Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 07216 Vrbnica, IČO: 00325988 opatrovateľská služba Košický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Zdravotne postihnutí občania
Adresa: kontakt: Vrbnica 25, 07216 Vrbnica; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.11.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Jaroslav Varga, Zodp. zástupca: Marcela Pavlová
6. Obec Lastomír, Lastomír 322, 07237 Lastomír, IČO: 00325406 opatrovateľská služba Košický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Zdravotne postihnutí občania
Adresa: kontakt: Lastomír 322, 07237 Lastomír; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.06.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ľubomír Šipoš, Zodp. zástupca: Šipoš Ľubomír
7. Mesto Veľké Kapušany, L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00332038 denné centrum Košický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: Seniori
Adresa: Zelená 178/68, 07901 Veľké Kapušany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 21.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Peter Petrikán, Zodp. zástupca: Ing. Milena Zálešáková
8. Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o, Agátová 226/2, 076 35 Somotor, IČO: 35581166 pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností Košický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Občania v krízovej situácii; Rodiny s deťmi; Seniori; Seniori
Adresa: kontakt: okres Trebišov 0, 07635 Somotor; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Adriana Ogou, Zodp. zástupca: JUDr. Rovinský Ladislav
9. ReSocia, n.o., Petrovce 2, 07262 Petrovce, IČO: 35581727 zariadenie podporovaného bývania Košický kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Zdravotne postihnutí občania
Adresa: Petrovce 1, 07262 Petrovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 19.09.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Viliam Čičvák, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Treščáková
10. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb , Betliarska 2032/18, 048 01 Rožňava, IČO: 00695327 špecializované zariadenie Košický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby s Alzheimerovou chorobou; Fyzické osoby s demenciou; Fyzické osoby s organickým psychosyndrómom; Fyzické osoby s Parkinsonovou chorobou; Fyzické osoby so schizofréniou
Adresa: Betliarska 18, 04801 Rožňava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 76
Dátum zápisu do registra: 16.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Wernerová, Zodp. zástupca: PhDr. Ingrid Ferenčíková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti