Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Foltín Miroslav, Krížna 1187/21, 900 31 Stupava denný stacionár Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: seniori odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
Adresa: Kúpeľná 1, 900 31 Stupava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.07.2014
Dátum výmazu z registra: 16.04.2016
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 905216292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Mária Fléglová
2. Občianske združenie CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI, Cintorínska 5188/7, 98401 Lučenec, IČO: 37824805 denný stacionár Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Adresa: Svätoplukova 427/40, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 24.09.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948146480, E-mail: , Web: www.zamestnanost.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Kojnok; Mgr. Zdenka Kojnoková, Zodp. zástupca: Mgr. Zdenka Kojnoková
3. Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá, IČO: 00632325 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: deti a plnoleté fyzické osoby s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Hlavná 654, 97671 Šumiac
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 02.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 048 6181348, E-mail: , Web: www.dsspm.szm.com
Štatutárny zástupca: Ing. Dana Vaslík Kálovcová, Zodp. zástupca: Mgr. Janka Lilková
4. ATENA, n.o., Komenského 1207/13, 05001 Revúca, IČO: 45736219 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 10.11.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911078078, E-mail: , Web: www.atena-sk.eu
Štatutárny zástupca: Ing. Ivana Lorincová, Zodp. zástupca: Mgr. Zlatica Krnáčová
5. Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá, IČO: 00632325 zariadenie podporovaného bývania Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Adresa: M.R.Štefánika 672, 97669 Pohorelá
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 7
Dátum zápisu do registra: 02.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 048 6196313, E-mail: , Web: www.dsspm.szm.com
Štatutárny zástupca: Ing. Dana Vaslík Kálovcová, Zodp. zástupca: Mgr. Janka Lilková
6. Mesto Poltár, Železničná 489/1, 98701 Poltár, IČO: 00316342 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: územie: Poltár
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 05.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 047 4222565, E-mail: adriana.horvathova@poltar.sk;mesto@poltar.sk, Web: www.poltar.sk
Štatutárny zástupca: Pavel Gavalec, Zodp. zástupca: Adriana Horváthová
7. Dom sociálnych služieb pre dospelých sv. Jozefa, n.o., Hajnáčka 246, 98033 Hajnáčka, IČO: 45023026 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Hajnáčka 246, 98033 Hajnáčka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 08.10.2009
Dátum výmazu z registra: 02.11.2011
Právny dôvod výmazu z registra: pred 1.1.2014: § 68, ods. 1, písm. d) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: 047 5812142, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: MUDr. Michal Štovčík, Zodp. zástupca: Bc. Norbert Hanyus
8. Obec Svätý Anton, Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton, IČO: 00320471 denné centrum Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 23.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0456920752, E-mail: , Web: www.svatyanton.sk
Štatutárny zástupca: Simona Guláková, Zodp. zástupca: Michaela Kondeková
9. Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Kapitulská 21, 97401 Banská Bystrica, IČO: 17059721 tlmočnícka služba Banskobystrický kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby so sluchovým postihnutím odkázané na tlmočenie v posunkovej reči a artikulárne tlmočenie
Adresa: územie: Banskobystrický kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.04.2010
Dátum výmazu z registra: 15.02.2011
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 048 4720262 0908093959, E-mail: kcns.bb@gmail.com;kcns.bb@gmail.com, Web: www.kcns.sk
Štatutárny zástupca: ThDr. František Bartoš, PhD., Zodp. zástupca: Estera Sztrancsíková
10. Domov sociálnych služieb, Detva, Pionierska 850/13, 96212 Detva, IČO: 00633453 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Detva - Piešť II. 128, 96212 Detva
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 56
Dátum zápisu do registra: 30.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5455456 0915820330, E-mail: , Web: www.dsspiestdetva.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Gibaľová, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Gibaľová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti