Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Trojlístok, n.o., Kotrádova 2, 080 01 Prešov, IČO: 45738751 sociálne poradenstvo - špecializované Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. b)
Adresa: Konštantínova 3, 080 01 Prešov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.04.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517754479; +421948078997;, E-mail: , Web: www.trojlistokno.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, Zodp. zástupca: PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
42. Obec Hajnáčka, Hajnáčka 484, 98033 Hajnáčka, IČO: 00318736 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: územie: Hajnáčka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.04.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 907433175, E-mail: , Web: www.hajnacka.sk
Štatutárny zástupca: Jozef Hunyák, Zodp. zástupca: Bc. Norbert Hanyus
43. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica, IČO: 00313271 zariadenie opatrovateľskej služby Banskobystrický kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Družby 1870/25, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 11
Dátum zápisu do registra: 12.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 484330730 ;+421 484131385 ;+421 484230632 ;+421 484134218 +421 915489610, E-mail: beata.stykova@banskabystrica.sk;balogova@misbb.sk, Web: www.banskabystrica.sk
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Nosko, Zodp. zástupca: PhDr. Kornélia Balogová
44. Obec Selce, Selčianska cesta 180/132, 97611 Selce, IČO: 00313807 odľahčovacia služba Banskobystrický kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby, ktoré opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
Adresa:
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.10.2009
Dátum výmazu z registra: 12.03.2010
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 484181223, E-mail: , Web: www.selce.sk
Štatutárny zástupca: Ján Kupec, Zodp. zástupca: Bc. Renáta Mesíková
45. Obec Chyžné, Chyžné 106, 04918 Chyžné, IČO: 00618071 opatrovateľská služba Banskobystrický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: územie: Chyžné
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 17.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 584882310 +421 902970325, E-mail: , Web: www.obecchyzne.sk
Štatutárny zástupca: Peter Medvec, Zodp. zástupca: Mgr. Darina Kubejová
46. Dom sociálnych služieb pre dospelých sv. Jozefa, n.o., Hajnáčka 246, 98033 Hajnáčka, IČO: 45023026 domov sociálnych služieb Banskobystrický kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Adresa: Hajnáčka 246, 98033 Hajnáčka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 08.10.2009
Dátum výmazu z registra: 02.11.2011
Právny dôvod výmazu z registra: pred 1.1.2014: § 68, ods. 1, písm. d) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421 475812142, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: MUDr. Michal Štovčík, Zodp. zástupca: Bc. Norbert Hanyus
47. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON, Konventná 11, 811 03 Bratislava, IČO: 42259266 opatrovateľská služba Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Občania so zdravotným postihnutím občania s postihnutím pripravujúci sa na pracovné začlenienie formou chránenej dielne alebo podporovaného zamestnávania občania adaptujúci sa na zamestnanie v kombinácii s trhom práce a v kontexte so sociálnou adaptáciou komunikáciou.
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.02.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/54413031 0911/274057, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Polcková; Eva Stohlová, Zodp. zástupca: PhDr. Viera Kajabová
48. Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV , Čiernovodská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 37924583 útulok Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzycké osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Adresa: Stará Vinárska 3, 811 04 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.04.2008
Dátum výmazu z registra: 10.10.2008
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/792632, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Elena Haverdová, Zodp. zástupca: Elena Haverdová
49. SENIOR - geriatrické centrum n.o., Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky, IČO: 36076988 domov sociálnych služieb Bratislavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: a) fyzické osoby ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách b) fyzické osoby uvedené v § 110l ods. 4 a ods. 13 zákona o sociálnych službách účinného od 01.01.2014.
Adresa: Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 01.04.2003
Dátum výmazu z registra: 31.12.2014
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/6474044 0905/290584, E-mail: , Web: www.seniormodra.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. František Maják, Zodp. zástupca: Mgr. František Maják
50. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, IČO: 37924443 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzické osoby bez domova, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 02.02.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0910/842598, E-mail: , Web: www.depaulslovensko.org
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Kákoš, Zodp. zástupca: Mgr. Vladimír Jurík

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti