Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín, IČO: 00632783 špecializované zariadenie Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 39
Adresa: Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 97
Dátum zápisu do registra: 01.07.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 435831827, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Gočala, Zodp. zástupca: Mgr. Iveta Erhardtová
42. Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 03649 Martin, IČO: 00316792 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 28
Adresa: I. kolónia 2162/12, 03601 Martin
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 16
Dátum zápisu do registra: 07.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Lechanová
43. Mesto Turzovka, Turzovka - Stred 178, 02354 Turzovka, IČO: 00314331 jedáleň Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Turzovka
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.10.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 414209311, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, Zodp. zástupca: Mgr. Marcela Polková
44. DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162, 03843 Kláštor pod Znievom, IČO: 42066387 útulok Žilinský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 26
Adresa: Vrícko 19, 03831 Vrícko
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 01.10.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 907599956, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Maslák; Mgr. Róbert Šujan, Zodp. zástupca: Mgr. Róbert Šujan
45. Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 01008 Žilina, IČO: 00647691 domov sociálnych služieb Žilinský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Sv. Gorazda 2977/2, 01008 Žilina
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 19
Dátum zápisu do registra: 23.11.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415651745, E-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk;dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Dagmar Rechtoriková, Zodp. zástupca: Ing. Dagmar Rechtoriková
46. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo Námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín, IČO: 00314463 zariadenie opatrovateľskej služby Žilinský kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 36
Adresa: Obrancov mieru 1778/7, 02601 Dolný Kubín
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 24
Dátum zápisu do registra: 15.04.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 435814471, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Prílepok, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Bedleková
47. Impulz života n.o., Palárikova 1761/53, 02201 Čadca, IČO: 45745625 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Žilinský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.03.2015
Dátum výmazu z registra: 16.11.2016
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: +421 911307579, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Buček, Zodp. zástupca: Mgr. Juraj Buček
48. Obec Kľače, Kľače 1, 01319 Kľače, IČO: 00648914 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Kľače
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 09.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415422097, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Jozef Jánošík, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Ondríková
49. Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 01001 Žilina, IČO: 42065895 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Okres Bytča
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 23.10.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 417231234 ;+421 417244795 ;+421 417231234 ;+421 415626476, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Birčák, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Žídeková
50. DEPAZ n. o., Prúty 555/9, 01004 Žilina, IČO: 50102516 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 11.01.2016
Dátum výmazu z registra: 16.08.2017
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 2, písm. b) - uplynul čas trvania poskytovania sociálnej služby
Telefón: +421 949734971, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Emília Pazderková, Zodp. zástupca: PhDr. Emília Pazderková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti