Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. ŽIVOT, n.o., Spišské Hanušovce 176, 05904 Spišské Hanušovce, IČO: 37886941 domov sociálnych služieb Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38
Adresa: Spišské Hanušovce 176, 05904 Spišské Hanušovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 28.09.2006
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524892161 +421917821654, E-mail: , Web: www.zivotspisskehanusovce.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Jana Sotáková, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Sotáková
42. Hájik, n.o., Gaštanová 12/2, 06783 Kamenica nad Cirochou, IČO: 45746991 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40
Adresa: Osloboditeľov 204/2, 06783 Kamenica nad Cirochou
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 17.09.2015
Dátum výmazu z registra: 24.11.2018
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421911648159, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Jana Harbistová, Zodp. zástupca: Mgr. Alena Hricová
43. Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 09401 Tovarné, IČO: 00696374 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - týždenná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35
Adresa: Tovarné 117, 09401 Tovarné
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 1
Dátum zápisu do registra: 15.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421574495225;+421574495234, E-mail: , Web: www.cssametyst.eu
Štatutárny zástupca: PhDr. Jozef Sabol, Zodp. zástupca: Mgr. Marta Lešková
44. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, Slov. nár. povstania 8/15, 06101 Spišská Stará Ves, IČO: 37944592 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35
Adresa: Slov. nár. povstania 42217, 06101 Spišská Stará Ves
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 01.07.2009
Dátum výmazu z registra: 30.06.2014
Právny dôvod výmazu z registra: § 68, ods. 1, písm. h) - poskytovateľ požiadal o výmaz z registra
Telefón: +421524181391;+421524181392, E-mail: , Web: www.zsadss.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Viera Šimšajová, PhD., Zodp. zástupca: Mgr. Jana Kuchtová
45. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad, IČO: 00326470 denné centrum Prešovský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 56
Adresa: Podtatranská 2501/5, 05801 Poprad
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 04.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421527167116, E-mail: , Web: www.poprad.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, Zodp. zástupca: Mgr. Renáta Kostková
46. Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice, IČO: 00322521 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Prešovský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO a rodina podľa § 28
Adresa: Hlavná 164, 08641 Raslavice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.12.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421544792222, E-mail: , Web: www.raslavice.sk
Štatutárny zástupca: Marek Rakoš, Zodp. zástupca: Mgr. Martina Duraková
47. Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 05401 Levoča, IČO: 00329321 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41
Adresa: územie: Levoča
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421534514014, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Vilkovský, Zodp. zástupca: Mgr. Dana Šefčíková
48. Eurotrend, n.o., Duchnovičova 533/16, 06801 Medzilaborce, IČO: 45731195 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35
Adresa: Václavskeho 351/17, 06801 Medzilaborce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 14.09.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421911525414, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Papiak, Zodp. zástupca: Ing. Dušan Papiak
49. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 444/3, 08005 Prešov, IČO: 00691968 zariadenie núdzového bývania Prešovský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 29
Adresa: Komenského 29/6, 09431 Hanušovce nad Topľou
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 2
Dátum zápisu do registra: 06.08.2009
Dátum výmazu z registra: 31.12.2011
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517704692;+421517757356, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: MVDr. Anna Suchá, Zodp. zástupca: Bc. Zuzana Gubačová
50. Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 08001 Prešov, IČO: 00327646 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41
Adresa: územie: Prešov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 09.02.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421513100111, E-mail: , Web: www.presov.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová, Zodp. zástupca: PhDr. Jana Zakarovská

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk