Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Obec Brezany, Brezany 64, 01004 Brezany, IČO: 00648973 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Brezany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415662659, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Bc. Iveta Brezianská, Zodp. zástupca: Mária Lišková
42. Obec Závažná Poruba, Hlavná 155/135, 03202 Závažná Poruba, IČO: 00315915 domov sociálnych služieb Žilinský kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Adresa: Kostolná 407, 03202 Závažná Poruba
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 2
Dátum zápisu do registra: 10.01.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 445547369, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Beťko, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Hodžová
43. JESIENKA - zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Treskoňova 813, 01401 Bytča, IČO: 42219973 jedáleň Žilinský kraj ambulantná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: §58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 58
Adresa: Treskoňova 813, 01401 Bytča
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.04.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 917137331, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Adriana Tichá, Zodp. zástupca: Mgr. Adriana Tichá
44. Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie, Vyšnokubínska 269/149, 02601 Dolný Kubín, IČO: 50708694 komunitné centrum Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Sedliacka Dubová 31, 02755 Sedliacka Dubová
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421915893292, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD., Zodp. zástupca: doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
45. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131 Žilina, IČO: 00321796 denné centrum Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 56
Adresa: Andreja Kmeťa 38, 01001 Žilina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 38
Dátum zápisu do registra: 21.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 415166141, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Praženicová
46. Mgr. Katarína Surovčíková, Ústie nad Priehradou 153, 02801 Trstená, IČO: 50375784 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Žilinský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. (od 1.3.2017) - deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa
Adresa: Hattalova 49/15, 02801 Trstená
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 19
Dátum zápisu do registra: 03.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421907201408, E-mail: , Web: www.detskejasletrstena.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Surovčíková, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Surovčíková
47. Obec Breza, Breza 56, 02953 Breza, IČO: 00314412 opatrovateľská služba Žilinský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: územie: Breza
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 17.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 435576229, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Matejčík, Zodp. zástupca: Ľudmila Iglarčíková
48. Dom Sv. Martina, n. o., Priehradka 692/6, 03601 Martin, IČO: 36149730 domov sociálnych služieb Žilinský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Adresa: Priehradka 692/6, 03601 Martin
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 12.01.2000
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 434220794, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Hromková, Zodp. zástupca: Mgr. Eva Hromková
49. Obec Sučany, Námestie SNP 31, 03852 Sučany, IČO: 00316938 komunitné centrum Žilinský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Hlavná 300/20, 03852 Sučany
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 23.07.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 434241011 ;+421 434241020, E-mail: socialne@sucany.sk;starosta@sucany.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Martin Rybár, Zodp. zástupca: Ing. Marta Bobčeková
50. Dominika Šišovská, Nám. A. Hlinku 1124/57, 03401 Ružomberok, IČO: 51810981 služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života Žilinský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32a ods. 1 b) zákona č. 448/2008 Z. z. - služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa a o dieťa do troch rokov veku
Adresa: územie: Okres Ružomberok
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 25.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421907322816, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Dominika Šišovská, Zodp. zástupca: Dominika Šišovská

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti