Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. ZARIADENIE PRE SENIOROV - RÉV - MOČA, n.o., Moča 779, 946 37 Moča, IČO: 45747458 prepravná služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Búč
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.09.2015
Dátum výmazu z registra: 06.11.2017
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm.g/
Telefón: 0905916218, E-mail: zssduna@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Attila Balogh, Zodp. zástupca: Mgr. Eva Tauberová
42. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, IČO: 34003681 opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Adresa: územie: Trenčiansky kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.04.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 038/5398102, 037/7781227, E-mail: kkp@slovanet.sk, Web:
Štatutárny zástupca: ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD., Zodp. zástupca: ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
43. Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, Jánskeho 7, 949 01 Nitra, IČO: 37966456 jedáleň Nitriansky kraj ambulantná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Adresa: Trieda Andreja Hlinku 57, 949 01 Nitra
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.02.2005
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 037/6925513, E-mail: jancovicova@szss-nitra.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Jančovičová, Zodp. zástupca: PhDr. Naďa Šimová
44. NÁRUČ n.o., Zváračská 19, 945 01 Komárno, IČO: 36096806 domov sociálnych služieb Nitriansky kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Adresa: Zváračská 23, 945 01 Komárno
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 13.03.2004
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 035/7722245, E-mail: socialnanaruc@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Adriana Lengyelová, Zodp. zástupca: PhDr. Adriana Lengyelová
45. Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina, IČO: 00307301 opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Adresa: územie: Nová Dedina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.08.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 036/6389139, E-mail: obec@novadedina@sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Novák, Zodp. zástupca: Bc. Bronislava Selková
46. Obec Búč, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč, IČO: 00306398 opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Adresa: územie: Búč
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 035/7776001, E-mail: obecbuc@nextra.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Karkó, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Marosiová
47. Prosocia, Á. Fesztyho 1433/23, 947 01 Hurbanovo, IČO: 42049229 opatrovateľská služba Nitriansky kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby odkázané na pomoc inej osoby
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.06.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911985538, E-mail: prosocia@prosocia.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Labaš; Mgr. Martina Labaš, Zodp. zástupca: Mgr. Štefan Labaš
48. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Horná 11, 927 01 Šaľa, IČO: 17641471 zariadenie pre seniorov Nitriansky kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: FO odkázaná na pomoc inej osoby
Adresa: Nešporova 21, 927 01 Šaľa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 01.07.1999
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7704500, E-mail: oss@sala.sk, Web: www.oss-sala.sk
Štatutárny zástupca: Dr. Ľubor Gáll, Zodp. zástupca: Lada Vyhnáliková
49. Spoločnosť Zlatý vek, Novomeského 499/17, 949 11 Nitra, IČO: 42204267 domov sociálnych služieb Nitriansky kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej FO, alebo potrebujú poskytovanie soc.služieb z z iných vážnych dôvodov
Adresa: Bojná 209, 956 01 Bojná
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 2
Dátum zápisu do registra: 11.07.2011
Dátum výmazu z registra: 31.07.2015
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm h/
Telefón: 0907717019, E-mail: info@ddzlatyvek.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Jankulár, Zodp. zástupca: Mgr. Ľubomíra Pačutová
50. DROBČEKOVO, Koháryho 945/83, 934 01 Levice, IČO: 48412724 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Nitriansky kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti vo veku 1 - 3 roky
Adresa: Koháryho 945/83, 934 01 Levice
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 02.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0904696060, E-mail: drobcekovo.dc@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Patrik Kubáň; Mgr. Ľubica Kubáňová, Zodp. zástupca: Mgr. Ľubica Kubáňová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk