Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Únia materských centier, Odborárske námestie 2618/3, 811 07 Bratislava Staré Mesto, IČO: 30847508 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských alebo intímnych vzťahoch
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 15.04.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/373428, E-mail: umc@materskecentra.sk, Web: www.materskecentra.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Soňa Holíková; Ing. Daniela Konečná, Zodp. zástupca: PhDr. Ida Želinská
42. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 požičiavanie pomôcok Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: územie: Slovensko
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 678, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Dagmar Filadelfiová
43. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: Karpatská 3500/10, 010 08 Žilina
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 692, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Dagmar Filadelfiová
44. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sprievodcovská služba a predčitateľská služba Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: Kollárova 4438/11, 080 01 Prešov
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.06.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 676, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Dagmar Filadelfiová
45. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálna rehabilitácia Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: územie: Prešovský kraj
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 717, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Ivana Frčová
46. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sprievodcovská služba a predčitateľská služba Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: Internátna 1869/10, 974 04 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 674, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Dagmar Filadelfiová
47. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 651, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Bc. Dagmar Filadelfiová
48. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálna rehabilitácia Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 703, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Ivana Frčová
49. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálne poradenstvo - základné Bratislavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 652, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Bc. Dagmar Filadelfiová
50. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava, IČO: 00683876 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci
Adresa: Kollárova 4438/11, 080 01 Prešov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 01.03.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/65420844 0905/936974, 0905/469 699, E-mail: winterova@unss.sk, Web: www.unss.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Winterová; RNDr. Branislav Mamojka; CSc, Zodp. zástupca: Mgr. Dagmar Filadelfiová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk