Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica, Čulenova 3, 90901 Skalica, IČO: 31105394 špecializované zariadenie Trnavský kraj pobytová - týždenná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Adresa: Čulenova 3, 90901 Skalica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 1
Dátum zápisu do registra: 15.03.2019
Dátum výmazu z registra: 01.10.2021
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h) zák. č. 448/2008 Z. z.
Telefón: 034/6645368, E-mail: zelenydom@zupa-tt.sk, Web: www.dsszelenydom.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Beata Minďašová, Zodp. zástupca:
42. Javorry, n.o., Veterná 6490/13, 91701 Trnava, IČO: 45747938 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.11.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0917/789934; 0905/241954, E-mail: smausova.alexandra@gmail.com, Web: www.javorry.sk
Štatutárny zástupca: Alexandra Šmausová, Zodp. zástupca: Mgr. Veronika Krajčovičová
43. Zariadenie pre seniorov, Športová 568/14, 93005 Gabčíkovo, IČO: 00655716 denný stacionár Trnavský kraj ambulantná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Športová 568/14, 93005 Gabčíkovo
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 20.08.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5594204, E-mail: riaditel@zpsgabcikovo.sk, Web:
Štatutárny zástupca: MVDr. Arpád Csörgő, Zodp. zástupca: PhDr. Szilvia Buzalová
44. Mestské kultúrne stredisko Senica, Námestie oslobodenia 11/17, 90501 Senica, IČO: 00514071 denné centrum Trnavský kraj ambulantná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: občania,ktorí dovŕšili dôchodkový vek
Adresa: Hviezdoslavova 323/51, 90501 Senica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 60
Dátum zápisu do registra: 14.12.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6908122, E-mail: riaditel.msks@senica.sk, Web: www.msks.senica.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Margaréta Ivanová, PhD., Zodp. zástupca: Lenka Zichová
45. Javorry, n.o., Veterná 6490/13, 91701 Trnava, IČO: 45747938 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Adresa: územie: Banskobystrický kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.11.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0917/789934; 0905/241954, E-mail: smausova.alexandra@gmail.com, Web: www.javorry.sk
Štatutárny zástupca: Alexandra Šmausová, Zodp. zástupca: Mgr. Veronika Krajčovičová
46. Obec Šúrovce, Nová 5, 91925 Šúrovce, IČO: 00313068 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Šúrovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 08.01.2010
Dátum výmazu z registra: 08.09.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. g) zák. č. 448/2008 Z. z.
Telefón: 033/5595767 0908/789998, E-mail: starostka@surovce.sk; surovce@post.sk, Web: www.surovce.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Žaneta Gogolová, Zodp. zástupca:
47. Obec Pataš, Pataš 87, 92901 Dunajská Streda, IČO: 00305707 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Adresa: územie: Pataš
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5542224; 031/5552977, E-mail: obecpatas@real-net.sk; jana.bognarova@velkymeder.sk, Web: www.obecpatas.sk
Štatutárny zástupca: Bc. Ernest Takács, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Bognárová
48. Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 92056 Dvorníky, IČO: 00312495 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Dvorníky
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/744 2226, E-mail: starosta@dvorniky.sk, Web: www.dvorniky.sk
Štatutárny zástupca: Maroš Nemeček, Zodp. zástupca: Mgr. Ľuboš Kobora
49. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1, 91926 Zavar, IČO: 00611930 špecializované zariadenie Trnavský kraj pobytová - týždenná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Adresa: Hlavná 1, 91926 Zavar
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 1
Dátum zápisu do registra: 27.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/5597107, E-mail: dsshumanum@zupa-tt.sk, Web: www.dsshumanum.sk
Štatutárny zástupca: doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., Zodp. zástupca: PhDr. Mariana Románová
50. Občianske združenie Pro bono, Cintorínska 605/8, 93005 Gabčíkovo, IČO: 42289645 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Nitriansky kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.11.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/751956, E-mail: silviaczere@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Czére, Zodp. zástupca:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk