Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
41. LUX, n. o., Opatovská cesta 1783/97, 040 01 Košice-Vyšné Opátske, IČO: 35581352 domov sociálnych služieb Košický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: Fyzická osoba s mentálnym postihnutím; Fyzická osoba s telesným postihnutím; Fyzická osoba so schizofréniou
Adresa: Opatovská 97, 04001 Košice-Vyšné Opátske
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 35
Dátum zápisu do registra: 14.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Schneider, Zodp. zástupca: Mgr. Dana Žižaková
42. Domov dôchodcov, Brezová 2666/32, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00691909 opatrovateľská služba Košický kraj terénna zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: Seniori
Adresa: kontakt: Brezová 2666/32, 05201 Spišská Nová Ves; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 16.09.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Šiška, Zodp. zástupca: Ing. Štefan Šiška
43. Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 522/4, 040 01 Košice-Juh, IČO: 00691046 denné centrum Košický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: Seniori
Adresa: Milosrdenstva 462/4, 04001 Košice-Juh
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 22.12.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: JUDr. Jaroslav Hlinka, Zodp. zástupca: Mgr. Emil Kurčák
44. Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 00691135 komunitné centrum Košický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Občania v krízovej situácii; Rodiny s deťmi
Adresa: kontakt: Krčméryho 2, 04011 Košice-Luník IX; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.06.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, Zodp. zástupca: Mgr. Igor Rolný
45. Obec Blatné Remety, Blatné Remety 26, 07244 Blatné Remety, IČO: 00325058 komunitné centrum Košický kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: Občania v krízovej situácii; Rodiny s deťmi; Seniori; Seniori
Adresa: kontakt: Blatné Remety 26, 07244 Blatné Remety; územie: Slovensko
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 20.10.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ľuboš Sliško, Zodp. zástupca: Adriana Mašková
46. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad, IČO: 00691844 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: FO podľa § 35
Adresa: Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 97
Dátum zápisu do registra: 27.08.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421527728132;+421527896981, E-mail: , Web: www.css.poprad.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Kvaková, Zodp. zástupca: Mgr. Ingrid Vojtaššáková
47. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283 zariadenie opatrovateľskej služby Prešovský kraj pobytová - ročná obec/mesto detail
Cieľová skupina: FO podľa § 36
Adresa: Baštová 8, 060 01 Kežmarok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 01.07.1999
Dátum výmazu z registra: 20.09.2010
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524660111;+421524660201, E-mail: , Web: www.kezmarok.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava, Zodp. zástupca: Mgr. Monika Ružbaská
48. Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00327590 komunitné centrum Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: FO v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
Adresa: územie: Pečovská Nová Ves
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 30.11.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421514583121;+421514583421, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PhDr. Jaroslav Dujava, Zodp. zástupca: PhDr. Jaroslav Dujava
49. RADOSŤ, n.o. CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB , Výrava 86, 067 16 Výrava, IČO: 36167878 domov sociálnych služieb Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 38
Adresa: Výrava 86, 067 16 Výrava
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 19.11.2008
Dátum výmazu z registra: 31.12.2015
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: +421577881292;, E-mail: , Web: www.vyrava.dedina.info
Štatutárny zástupca: Helena Čerňová, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Čičváková
50. ÚSVIT - ML, n.o., Čapajevova 4923/23, 080 01 Prešov, IČO: 50440471 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: FO podľa § 35
Adresa: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 34
Dátum zápisu do registra: 07.10.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421948318251;, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Schneider, Zodp. zástupca: Mgr. Viera Salaková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk