Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Človek v ohrození, Baštová 343/5, 81103 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 50082001 komunitné centrum Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Adresa: Sveržov 145, 08602 Sveržov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 80
Dátum zápisu do registra: 14.06.2016
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Branislav Tichý, Zodp. zástupca: Mgr. Lenka Zápotocká
2. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 1045/21, 831 04 Bratislava, IČO: 30843251 zariadenie podporovaného bývania Bratislavský kraj pobytová - ročná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: dospelá fyzická osoba s ochorením z okruhu schizofrénie afektívnou poruchou neurotickou poruchou alebo organickou duševnou poruchou ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
Adresa: Lichnerova 155/86, 903 01 Senec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 13.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/ 45241246 0918/826 517, E-mail: dssintegra@mail.t-com.sk;riaditel@dssintegra.sk, Web: www.dssintegra.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Balážová, Zodp. zástupca: PaedDr. Renáta Balážová
3. Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, IČO: 00304875 jedáleň Bratislavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Kuchyňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 07.11.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/7785131, E-mail: , Web: www.obeckuchyna.sk
Štatutárny zástupca: Róbert Bujna, Zodp. zástupca: Róbert Bujna
4. Zväz diabetikov Slovenska, Súťažná 1126/18, 821 08 Bratislava, IČO: 00641332 sociálne poradenstvo - špecializované Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potencionálne ohrozené ochorením na diabetes mellitus
Adresa: Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 27.06.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/253952, E-mail: , Web: www.zds.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Jozef Borovka, Zodp. zástupca: Doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
5. MabajEnergy, Slanská 2492/18, 08006 Prešov, IČO: 42077087 prepravná služba Prešovský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s ŤZP alebo nepriaz.zdravotným stavom podľa § 42
Adresa: územie: Prešovský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.10.2007
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421908713972, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Martin Matejka, Zodp. zástupca: Martin Matejka
6. Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 opatrovateľská služba Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 41
Adresa: územie: Stará Ľubovňa
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.05.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524315251, E-mail: , Web: www.staralubovna.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Ľuboš Tomko, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Holíková
7. S.O.S. n.o., Kružlov 1, 08604 Kružlov, IČO: 45738891 zariadenie pre seniorov Prešovský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 35
Adresa: Kružlov 1, 08604 Kružlov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 4
Dátum zápisu do registra: 28.08.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421547562632, E-mail: , Web: www.lipovydomkruzlov.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Adriána Gmitterová, Zodp. zástupca: Mgr. Mariana Labudová
8. Obec Chmiňany, Chmiňany 39, 08233 Chmiňany, IČO: 00327131 komunitné centrum Prešovský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 24d
Adresa: územie: Chmiňany
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 04.10.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421517795237, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Cyril Miškuf, Zodp. zástupca: PhDr. Peter Seman
9. Lúčik Nádeje pre Nepál, Športová 1038/42, 05952 Veľká Lomnica, IČO: 42086779 denný stacionár Prešovský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 40
Adresa: Dostojevského 2805/23, 05801 Poprad
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 27.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421905405237, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Zlatica Lišaníková, Zodp. zástupca: Mgr. Zlatica Lišaníková
10. Centrum sociálnych služieb Kežmarok, Pod lesom 552/6, 06001 Kežmarok, IČO: 17149975 domov sociálnych služieb Prešovský kraj ambulantná zriadený alebo založený vyšším územným celkom detail
Cieľová skupina: §38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO podľa § 38
Adresa: Pod lesom 552/6, 06001 Kežmarok
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 29.07.2013
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421524685862, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Pichnarčíková, Zodp. zástupca: Mgr. Daniela Pichnarčíková

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk