Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Mgr. Martina Kuzmová, Novomeského 1399/26, 96231 Veľká Lúka, IČO: 48256919 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: J. Bánika 1912/1, 96001 Zvolen
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 30.10.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 907653838, E-mail: , Web: www.jaslickovo.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Kuzmová, Zodp. zástupca: Mgr. Martina Kuzmová
2. Jaja Baby Care s.r.o., Nad plážou 4489/20A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 47562013 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 18 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 18 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Nad plážou 4489/20A, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 21.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web: www.jajababycare.sk
Štatutárny zástupca: Jarmila Spišiaková; Mgr. Jarmila Spišiaková, Zodp. zástupca: Mgr. Jarmila Spišiaková
3. MISERICORDIA n.o., Strakovo 733/7, 97652 Čierny Balog, IČO: 45023085 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 26.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905255735;09015165800, E-mail: tatiana.stulrajterova@gmail.com;misericordiano@gmail.com, Web: www.misericordia.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana, Zodp. zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana
4. Detský raj spol. s r.o., Rimavská 1650/4, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 51184541 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Školská 1901, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 17.01.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918 717 562, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Adriana Báthoryová, Zodp. zástupca: Mgr. Timea Vargová
5. FILI s.r.o., Tajovského 742/36, 97632 Badín, IČO: 46720294 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Tajovského 741/35, 97632 Badín
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 28.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918987623, E-mail: bublinka.dc@gmail.com;sona.filipovicova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Soňa Filipovičová, Zodp. zástupca: Ing. Soňa Filipovičová
6. Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22, 96001 Zvolen, IČO: 00320439 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 8 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 8 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: 1. Mája 161/1, 96001 Zvolen
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 12.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5331397;045 5303 272;0908928973;045 5303233, E-mail: dkudrikova@zvolen.sk;jaslickyzv@gmail.com;mkorenova@zvolen.sk, Web: www.zvolen.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Lenka Balkovičová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Maceková
7. PaedDr. Renáta Kráčiková, Železničiarska 1114/6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 40597458 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič s dieťaťom od 1 do 3 rokov veku dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Československej armády 380/4, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 20.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Kráčiková, Zodp. zástupca: PaedDr. Renáta Kráčiková
8. Martina Silberová (obchodné meno: Martina Silberová - LIENKA - OC), Pod Stráňou 6724/8, 97409 Banská Bystrica, IČO: 43626645 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Adresa: Javorová 808/10, 97409 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 25.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908440741;0915266328, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Martina Silberová, Zodp. zástupca: Martina Silberová
9. Yoki, s.r.o., Na Karlove 3718/23, 97401 Banská Bystrica, IČO: 47329831 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Na Karlove 3781/23, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 05.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905346048, E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: Erik Tomaškovič, Zodp. zástupca: Erik Tomaškovič
10. Mesto Lučenec, Ulica novohradská 316/1, 98401 Lučenec, IČO: 00316181 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
Adresa: Ulica Jókaiho 95/13, 98401 Lučenec
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 28.02.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 047 4307229;047 4307220, E-mail: ivana.jasenkova@lucenec.sk;primatorka@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, Zodp. zástupca: Ing. Ivana Jasenková Olšágová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk