Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. MISERICORDIA n.o., Strakovo 733/7, 97652 Čierny Balog, IČO: 45023085 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 26.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905255735;09015165800, E-mail: tatiana.stulrajterova@gmail.com;misericordiano@gmail.com, Web: www.misericordia.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana, Zodp. zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana
2. Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22, 96001 Zvolen, IČO: 00320439 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 8 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 8 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: 1.Mája 161/1, 96001 Zvolen
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 12.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5331397;045 5303 272;0948 874 269;045 5303233 0905282071, E-mail: dkudrikova@zvolen.sk;jaslickyzv@gmail.com;mkorenova@zvolen.sk;primatorka@zvolen.sk, Web: www.zvolen.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Lenka Balkovičová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Maceková
3. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica, IČO: 00313271 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Trieda SNP 1763/15, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 73
Dátum zápisu do registra: 09.05.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 048 4141940, E-mail: jasle.snp@banskabystrica.sk;michaela.halabukova@banskabystrica.sk, Web: www.banskabystrica.sk
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Nosko, Zodp. zástupca: Mgr. Michaela Halabuková
4. Ing. Csilla Floreková, Malohontská 1076/20, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 41308352 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 0 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 0 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu(ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
Adresa: Mládeže 928/25, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 28.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 915957004, E-mail: agneska.rs@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Csilla Floreková, Zodp. zástupca: Ing. Csilla Floreková
5. Mgr. Ivana Štefanidesová, A.Nográdyho 576/20, 96001 Zvolen, IČO: 47960663 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.)
Adresa: ČSA 67/21, 96231 Sliač
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 10.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: ivana.stefanidesova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Štefanidesová, Zodp. zástupca: Mgr. Ivana Štefanidesová
6. Mgr. Mariana Mitterová, Bernolákova 5995/20, 97405 Banská Bystrica, IČO: 46368078 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti do 3 rokov zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Bernolákova 6032/9, 97405 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 18.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0914250003, E-mail: mitterlienka@gmail.com, Web: www.paradabb.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Mitterová, Zodp. zástupca: Mgr. Mariana Mitterová
7. Martina Silberová (obchodné meno: Martina Silberová - LIENKA - OC), Pod Stráňou 6724/8, 97409 Banská Bystrica, IČO: 43626645 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Adresa: Javorová 808/10, 97409 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 25.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908440741;0915266328, E-mail: kperasinova@hotmail.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Martina Silberová, Zodp. zástupca: Martina Silberová
8. Domček Lienka, Milana Rastislava Štefánika 137/9, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 42306434 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku, fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
Adresa: Žánovská 5327/1, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 03.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 907870734, E-mail: domceklienkars@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Andrea Kýpeťová, Zodp. zástupca: Andrea Kýpeťová
9. Svet HARMÓNIE, s.r.o., Slnečná 3813/34, 97404 Banská Bystrica, IČO: 43910483 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Slnečná 3813/34, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 26.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903 862 396, E-mail: jasleharmonia@gmail.com, Web: www.jasleharmonia.sk
Štatutárny zástupca: Tatiana Slašťanová, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Paumer
10. Miroslava Dobríková, Mlynská ulica 537/37, 97611 Selce, IČO: 41968786 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Mlynská ulica 537/37, 97611 Selce
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 22.01.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903969312, E-mail: detskejasle.selce@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Miroslava Dobríková, Zodp. zástupca: Miroslava Dobríková

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk