Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. PaedDr. Renáta Kráčiková, Železničiarska 1114/6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 40597458 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič s dieťaťom od 1 do 3 rokov veku dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Československej armády 380/4, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 20.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907228450, E-mail: sdchugo@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Kráčiková, Zodp. zástupca: PaedDr. Renáta Kráčiková
2. Mesto Lučenec, Ulica novohradská 316/1, 98401 Lučenec, IČO: 00316181 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. užbách).
Adresa: Ulica Jókaiho 95/13, 98401 Lučenec
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 28.02.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 047 4307229;047 4307220, E-mail: ivana.jasenkova@lucenec.sk;primatorka@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, Zodp. zástupca: Ing. Ivana Jasenková Olšágová
3. Detské centrum U Macka Macíka, Tajovského 411/5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45022801 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Tajovského 411/5, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 16
Dátum zápisu do registra: 20.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 905860931, E-mail: mackovaskolka@gmail.com, Web: www.mackomacik@gmail.com
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Macíková, Zodp. zástupca: Ing. Gabriela Macíková
4. FILI s.r.o., Tajovského 742/36, 97632 Badín, IČO: 46720294 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Tajovského 741/35, 97632 Badín
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 28.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918987623, E-mail: bublinka.dc@gmail.com;sona.filipovicova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Soňa Filipovičová, Zodp. zástupca: Ing. Soňa Filipovičová
5. Lucia Valachová, Sásovská cesta 2953/38, 97411 Banská Bystrica, IČO: 47090146 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 roka do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.)
Adresa: Sásovská cesta 2953/38, 97411 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 5
Dátum zápisu do registra: 11.01.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 917357664, E-mail: info@jaslickygioia.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Lucia Valachová, Zodp. zástupca: Lucia Valachová
6. Domček Lienka, Milana Rastislava Štefánika 137/9, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 42306434 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku, fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
Adresa: Žánovská 5327/1, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 03.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 907870734, E-mail: domceklienkars@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Andrea Kýpeťová, Zodp. zástupca: Andrea Kýpeťová
7. Yoki, s.r.o., Na Karlove 3718/23, 97401 Banská Bystrica, IČO: 47329831 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Na Karlove 3781/23, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 6
Dátum zápisu do registra: 05.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905346048, E-mail: yokisro@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Erik Tomaškovič, Zodp. zástupca: Erik Tomaškovič
8. BENKO family s.r.o., Kúpeľná 88/58, 96237 Kováčová, IČO: 50101960 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky podľa § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Kúpeľná 88/58, 96237 Kováčová
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 02.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905669274, E-mail: jaslickyvcelicky@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Benková; Ľubica Benková, Zodp. zástupca: Mgr. Ľubica Benková
9. SDZ - Margarétka, s.r.o., Školská 172/41, 97701 Brezno, IČO: 45337233 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodičia s deťmi do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.)
Adresa: Školská 172/41, 97701 Brezno
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 18.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 486187532 +421 905908846, E-mail: evlckova@margaretka-sdz.sk, Web: www.margaretka-sdz.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Vlčková, Zodp. zástupca: Mgr. Eva Vlčková
10. Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22, 96001 Zvolen, IČO: 00320439 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 8 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 8 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: 1.Mája 161/1, 96001 Zvolen
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 12.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5331397;045 5303 272;0948 874 269;045 5303233 0905282071, E-mail: dkudrikova@zvolen.sk;jaslickyzv@gmail.com;mkorenova@zvolen.sk;primatorka@zvolen.sk, Web: www.zvolen.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Lenka Balkovičová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Maceková

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk