Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. PaedDr. Renáta Kráčiková, Železničiarska 1114/6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 40597458 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič s dieťaťom od 1 do 3 rokov veku dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Československej armády 380/4, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 20.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web:
Štatutárny zástupca: PaedDr. Renáta Kráčiková, Zodp. zástupca: PaedDr. Renáta Kráčiková
2. Mgr. Mariana Mitterová, Bernolákova 5995/20, 97405 Banská Bystrica, IČO: 46368078 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti do 3 rokov zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Bernolákova 6032/9, 97405 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 18.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0914250003, E-mail: mitterlienka@gmail.com, Web: www.paradabb.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Mitterová, Zodp. zástupca: Mgr. Mariana Mitterová
3. Svet HARMÓNIE, s.r.o., Slnečná 3813/34, 97404 Banská Bystrica, IČO: 43910483 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Slnečná 3813/34, 97404 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 26.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0917357664, E-mail: jasleharmonia@gmail.com, Web: www.jasleharmonia.sk
Štatutárny zástupca: Lucia Valachová, Zodp. zástupca: Lucia Valachová
4. MISERICORDIA n.o., Strakovo 733/7, 97652 Čierny Balog, IČO: 45023085 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 26.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905255735;09015165800, E-mail: tatiana.stulrajterova@gmail.com;misericordiano@gmail.com, Web: www.misericordia.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana, Zodp. zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana
5. Detské centrum U Macka Macíka, Tajovského 411/5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45022801 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Tajovského 411/5, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 16
Dátum zápisu do registra: 20.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 905860931, E-mail: mackovaskolka@gmail.com, Web: www.mackomacik@gmail.com
Štatutárny zástupca: Ing. Gabriela Macíková; Mgr. Veronika Gregorová, Zodp. zástupca: Ing. Gabriela Macíková
6. Soňa Strieborná (obchodné meno: Soňa Strieborná - ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV DETSKÉ CENTRUM KONÍK), Imatra 2445/15, 96001 Zvolen, IČO: 37550683 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov alebo fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: J. Kalinčiaka 1882/38, 96001 Zvolen
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 22.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 910333802, E-mail: strieborna@centrum.sk, Web: www.centrumkonik.webnode.sk
Štatutárny zástupca: Soňa Strieborná, Zodp. zástupca: Soňa Strieborná
7. Ing. Csilla Floreková, Malohontská 1076/20, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 41308352 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 0 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 0 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu(ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
Adresa: Mládeže 928/25, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 28.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 915957004, E-mail: agneska.rs@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Csilla Floreková, Zodp. zástupca: Ing. Csilla Floreková
8. Domček Lienka, Milana Rastislava Štefánika 137/9, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 42306434 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku, fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
Adresa: Žánovská 5327/1, 97901 Rimavská Sobota
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 18
Dátum zápisu do registra: 03.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 907870734, E-mail: domceklienkars@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Andrea Kýpeťová, Zodp. zástupca: Andrea Kýpeťová
9. FILI s.r.o., Tajovského 742/36, 97632 Badín, IČO: 46720294 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Tajovského 741/35, 97632 Badín
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 28.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918987623, E-mail: bublinka.dc@gmail.com;sona.filipovicova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Soňa Filipovičová, Zodp. zástupca: Ing. Soňa Filipovičová
10. Lucia Valachová, Sásovská cesta 2953/38, 97411 Banská Bystrica, IČO: 47090146 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 roka do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.)
Adresa: Sásovská cesta 2953/38, 97411 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 5
Dátum zápisu do registra: 11.01.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 917357664, E-mail: info@jaslickygioia.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Lucia Valachová, Zodp. zástupca: Lucia Valachová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk