Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Lucia Valachová, Sásovská cesta 2953/38, 97411 Banská Bystrica, IČO: 47090146 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 roka do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.)
Adresa: Sásovská cesta 2953/38, 97411 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 5
Dátum zápisu do registra: 11.01.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 917357664, E-mail: info@jaslickygioia.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Lucia Valachová, Zodp. zástupca: Lucia Valachová
2. BENKO family s.r.o., Kúpeľná 88/58, 96237 Kováčová, IČO: 50101960 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky podľa § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Kúpeľná 88/58, 96237 Kováčová
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 14
Dátum zápisu do registra: 02.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905669274, E-mail: jaslickyvcelicky@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Benková; Ľubica Benková, Zodp. zástupca: Mgr. Ľubica Benková
3. Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22, 96001 Zvolen, IČO: 00320439 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 8 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 8 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: 1. Mája 161/1, 96001 Zvolen
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 27
Dátum zápisu do registra: 12.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 045 5331397;045 5303 272;0948 874 269;045 5303233 0905282071, E-mail: dkudrikova@zvolen.sk;jaslickyzv@gmail.com;mkorenova@zvolen.sk;primatorka@zvolen.sk, Web: www.zvolen.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Lenka Balkovičová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Maceková
4. Jaja Baby Care s.r.o., Nad plážou 4489/20A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 47562013 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 18 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 18 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Nad plážou 4489/20A, 97401 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 21.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: , E-mail: , Web: www.jajababycare.sk
Štatutárny zástupca: Jarmila Spišiaková; Mgr. Jarmila Spišiaková, Zodp. zástupca: Mgr. Jarmila Spišiaková
5. Martina Silberová (obchodné meno: Martina Silberová - LIENKA - OC), Pod Stráňou 6724/8, 97409 Banská Bystrica, IČO: 43626645 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Adresa: Javorová 808/10, 97409 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 25.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908440741;0915266328, E-mail: kperasinova@hotmail.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Martina Silberová, Zodp. zástupca: Martina Silberová
6. Detské centrum ZVEDAVČEK, Tajov 201, 97634 Tajov, IČO: 51317028 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Pieninská 6903/29B, 97411 Banská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 04.01.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949112961, E-mail: dc.zvedavcek@gmail.com;marijakrest@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Krestianková, Zodp. zástupca: Mgr. Mária Krestianková
7. MISERICORDIA n.o., Strakovo 733/7, 97652 Čierny Balog, IČO: 45023085 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Adresa: Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 26.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905255735;09015165800, E-mail: tatiana.stulrajterova@gmail.com;misericordiano@gmail.com, Web: www.misericordia.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana, Zodp. zástupca: JUDr. Mgr. Štulrajterová Tatiana
8. Soňa Strieborná (obchodné meno: Soňa Strieborná - ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV DETSKÉ CENTRUM KONÍK), Imatra 2445/15, 96001 Zvolen, IČO: 37550683 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov alebo fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: J. Kalinčiaka 1882/38, 96001 Zvolen
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 22.12.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: +421 910333802, E-mail: strieborna@centrum.sk, Web: www.centrumkonik.webnode.sk
Štatutárny zástupca: Soňa Strieborná, Zodp. zástupca: Soňa Strieborná
9. FILI s.r.o., Tajovského 742/36, 97632 Badín, IČO: 46720294 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov veku dieťaťa a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Tajovského 741/35, 97632 Badín
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 28.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0918987623, E-mail: bublinka.dc@gmail.com;sona.filipovicova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Soňa Filipovičová, Zodp. zástupca: Ing. Soňa Filipovičová
10. Miroslava Dobríková, Mlynská ulica 537/37, 97611 Selce, IČO: 41968786 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Banskobystrický kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: §32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Adresa: Mlynská ulica 537/37, 97611 Selce
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 22.01.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903969312, E-mail: detskejasle.selce@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Miroslava Dobríková, Zodp. zástupca: Miroslava Dobríková

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk