Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Zvonček s.r.o., Drozdia 3751/20, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47980354 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Drozdia 3751/20, 900 25 Chorvátsky Grob
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 14.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/098056, E-mail: dczvoncek@dczvoncek.sk, Web: www.dczvoncek.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Házašová, Zodp. zástupca: Ing. Viera Házašová
2. Centrum HAPPY, s.r.o, Nad Lúčkami 3376/4, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 46786180 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 8 mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Nad Lúčkami 3376/4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 21.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/723781, E-mail: happy@centrumhappy.sk, Web: www.centrumhappy.sk
Štatutárny zástupca: Zuzana Šimová, Zodp. zástupca: JUDr. Elena Sivová
3. Detské kráľovstvo, s.r.o., Zvolenská 1196/23, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36617041 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Smrečianska 3967/9, 811 05 Bratislava Staré Mesto
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 23.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0904/756307, E-mail: dkralovstvo@gmail.com, Web: www.detskekralovstvo.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Demovičová, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Demovičová
4. G1 Bratislava s.r.o., Guothova 3065/2C, 831 01 Bratislava Nové Mesto, IČO: 45535566 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Pri Bielom kríži 1152/6, 831 02 Bratislava Nové Mesto
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 11.10.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903650426, E-mail: info@jaslevdomceku.sk, Web: www.jaslevdomceku.sk
Štatutárny zástupca: Lucia Remžíková, Zodp. zástupca: Lucia Remžíková
5. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Ľudovíta Fullu 3146/12, 841 05 Bratislava Karlova Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 26.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
6. Jasličky pre naše detičky, o.z., Žehrianska 3236/6, 851 07 Bratislava-Petržalka, IČO: 51127687 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa
Adresa: Žehrianska 3236/6, 851 07 Bratislava-Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 31.03.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/275636, E-mail: info@jaslickyprenasedeticky.sk, Web: www.jaslickyprenasedeticky.sk
Štatutárny zástupca: Andrea Šovárová; Ing. Richard Prokopčák; Ing. Peter Prokopčák, Zodp. zástupca: Mgr. Martina Kalatovičová
7. City Baby Care, s.r.o., Cyrila a Metoda 854/36, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46216626 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Einsteinova 3402/19, 851 01 Bratislava Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 09.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/652548, E-mail: info@citybabycare.sk, Web: www.citybabycare
Štatutárny zástupca: MVDr. Martin Letko, Mgr. Andrea Šulcová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Šulcová
8. EZ bee, s.r.o., Starorímska 1370/2, 851 10 Bratislava Rusovce, IČO: 47881623 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od dvoch rokov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstzupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Firmova 1510/11, 85110 Bratislava Rusovce
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 23.10.2018
Dátum výmazu z registra: 23.03.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: 0911/789854, E-mail: ezbee@ezgroup.eu, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Miková, Mgr. Ing. Ľubomír Mika, Zodp. zástupca: Mgr. Tatiana Miková
9. RaRa s.r.o., Čsl. Tankistov 8449/8, 841 06 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 51472287 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Hargašova 7422/44, 841 06 Bratislava Záhorská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 18.09.2018
Dátum výmazu z registra: 19.11.2020
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/934350, E-mail: silvia_kovacsova@hotmail.com, Web: www.cililin.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Kovácsová, Zodp. zástupca: Mgr. Silvia Kovácsová
10. Detské centrum Včielka, s. r. o. , Firmova 1517/1, 851 10 Bratislava-Rusovce, IČO: 52609154 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Firmova 1510/11, 851 10 Bratislava Rusovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 19.02.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/240 039, E-mail: lucia.vicenec@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Vicenec, Ing. Patrik Vicenec, Zodp. zástupca: Mgr. Lucia Vicenec

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk