Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Gumbirova Zuzana - PRODUCTION, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Heyrovského 2046/2, 841 03 Bratislava-Lamač
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 17.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/162434, 0905/788168, E-mail: info@jasledrobcek.sk, Web: www.jasledrobcek.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Tomáš Gumbir
2. Jókayová Martina, Mgr. , Poľnohospodárska 8700/51, 821 07 Bratislava Vrakuňa zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Mlynské luhy 5839/34, 821 05 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 25.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/910786, E-mail: martina.jokay@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Martina Jókayová
3. Jasličky pre naše detičky, o.z., Žehrianska 3236/6, 851 07 Bratislava-Petržalka, IČO: 51127687 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa
Adresa: Žehrianska 3236/6, 851 07 Bratislava-Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 40
Dátum zápisu do registra: 31.03.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0948/275636, E-mail: info@jaslickyprenasedeticky.sk, Web: www.jaslickyprenasedeticky.sk
Štatutárny zástupca: Andrea Šovárová; Ing. Richard Prokopčák; Ing. Peter Prokopčák, Zodp. zástupca: Mgr. Martina Kalatovičová
4. RaRa s.r.o., Čsl. Tankistov 8449/8, 841 06 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 51472287 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Námestie Sv. Petra a Pavla 7187/2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 20.11.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/934350, E-mail: silvia_kovacsova@hotmail.com, Web: www.cililin.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Kovácsová, Zodp. zástupca: Mgr. Silvia Kovácsová
5. Centrum HAPPY, s.r.o, Nad Lúčkami 3376/4, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 46786180 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Gruzínska 2282/12, 821 05 Bratislava-Ružinov
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 20.11.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/723781, E-mail: happy@centrumhappy.sk, Web: www.centrumhappy.sk
Štatutárny zástupca: Zuzana Šimová, Zodp. zástupca: JUDr. Elena Sivová
6. G1 Bratislava s.r.o., Guothova 3065/2C, 831 01 Bratislava Nové Mesto, IČO: 45535566 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Pri Bielom kríži 1152/6, 831 02 Bratislava Nové Mesto
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 11.10.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903650426, E-mail: info@jaslevdomceku.sk, Web: www.jaslevdomceku.sk
Štatutárny zástupca: Lucia Remžíková, Zodp. zástupca: Lucia Remžíková
7. Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV , Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava Petržalka, IČO: 37924583 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 23.04.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949/898731, E-mail: info@vysnivany.sk, Web: www.vysnivany.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Tomášiková, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Tomášiková
8. DAYCARE INTERNATIONAL, s.r.o., Slovienska 5C, 841 10 Bratislava Devín, IČO: 46708502 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Vlčie hrdlo 1033/50, 821 07 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 16.04.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/459849, E-mail: lachkovic@gmail.com, Web: www.slovnaftacik.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Lachkovič, Zodp. zástupca: Ing. Františka Lachkovičová
9. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., Záhradnícka 263/91, 821 08 Bratislava, IČO: 17324246 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedeného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo
Adresa: Záhradnícka 263/91, 821 08 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 35
Dátum zápisu do registra: 06.06.2018
Dátum výmazu z registra: 22.02.2019
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. a)
Telefón: 0905/466368, E-mail: kindergarden@henkel.com, Web:
Štatutárny zástupca: Cristian Schulz, Zodp. zástupca: Ing. Jakub Janík
10. BONOM s.r.o., Dlhá 62/41, 851 10 Bratislava Čunovo, IČO: 52295982 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Dlhá 62/41, 851 10 Bratislava Čunovo
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 30.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949/114147, E-mail: boncova.gabriela@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Gabriela Bončová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Obetková

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk