Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. KĽÚČIK Ďurčeková Ladislava, Gercenova 1164/27, 851 01 Bratislava - Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/479186, E-mail: jasle@jasle.sk, Web: www.jasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ladislava Ďurčeková
2. EZ bee, s.r.o., Starorímska 1370/2, 851 10 Bratislava Rusovce, IČO: 47881623 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od dvoch rokov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstzupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Firmova 1510/11, 85110 Bratislava Rusovce
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 23.10.2018
Dátum výmazu z registra: 23.03.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: 0911/789854, E-mail: ezbee@ezgroup.eu, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Miková, Mgr. Ing. Ľubomír Mika, Zodp. zástupca: Mgr. Tatiana Miková
3. Anjelik s.r.o., Vŕbová 8594/2, 821 07 Bratislava Vrakuňa, IČO: 36669474 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Jozefská 2992/4, 811 06 Bratislava Staré Mesto
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 12.10.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/537829, E-mail: jasleaskolka@anjelik.eu, Web: www.anjelik.eu
Štatutárny zástupca: Ildikó Jurinová, Mgr. Mariana Smatanová Jurinová, Zodp. zástupca: Ildikó Jurinová
4. zajko s.r.o., Kráľovianky 90, 931 01 Šamorín, IČO: 46687751 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Ivánska cesta 4365/57, 821 04 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 11.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 315/2019-OSV 0911/515605, E-mail: info@zajkousko.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Viktória Mečiarová, Zodp. zástupca: Mgr. Viktória Mečiarová
5. Jasličky Svetielko s.r.o., Púpavová 677/34, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 50192396 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bilíkova 1891/34, 841 01 Bratislava - Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 15.03.2019
Dátum výmazu z registra: 18.12.2019
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. b)
Telefón: 0905281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová, Zodp. zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
6. VIA BIBLIOTHECA, s,r,o,, dona Sandtnera 4780/9, 902 01 Pezinok, IČO: 45617635 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od šesť mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Cajlanská 1810/83, 902 01 Pezinok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/812351, E-mail: darinka.jakubovie@gmail.com, Web: www.mudrehlavicky.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Darina Fraňová Jakubovie, Martin Fraňo, Zodp. zástupca: Ing. Darina Fraňová Jakubovie
7. DETSKÉ CENTRUM, s.r.o., Bebravská 5031/2, 821 07 Bratislava Vrakuňa, IČO: 44284675 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Mlynské Nivy 44C, 825 11 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 09.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/723465, E-mail: riaditel@dcslnecnica.com, Web: www.dcslnencica.com
Štatutárny zástupca: Miroslava Hrdlovičová, Zodp. zástupca: Miroslava Hrdlovičová
8. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bilíkova 1891/34, 841 01 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
9. Škôlka Severáčik s.r.o., Svätoplukova 894/61, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 50851934 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 1 do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Suvorovova 2A, 900 01 Pezinok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 19.12.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/953874, E-mail: info@severacik.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Radoslav Lehotský, Zuzana Fidesová, Zodp. zástupca: Mgr. Soňa Zemková
10. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Ľudovíta Fullu 3146/12, 841 05 Bratislava Karlova Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 26.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk