Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Zuzana Gumbirová - PRODUCTION, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava-Petržalka, IČO: 34250018 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Heyrovského 2046/2, 841 03 Bratislava-Lamač
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 17.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/162434, 0905/788167, E-mail: info@jasledrobcek.sk, Web: www.jasledrobcek.sk
Štatutárny zástupca: Zuzana Gumbirová, Zodp. zástupca: Mgr. Tomáš Gumbir
2. Lucia Frčková, Závodná 10753/7A, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 50199374 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostrednenesledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Závodná 10753/7A, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 15.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/278 048, E-mail: frckovalucia@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Lucia Frčková, Zodp. zástupca: Lucia Frčková
3. VIA BIBLIOTHECA, s.r.o., dona Sandtnera 4780/9, 902 01 Pezinok, IČO: 45617635 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od šesť mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Cajlanská 1810/83, 902 01 Pezinok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0915/812351, E-mail: darinka.jakubovie@gmail.com, Web: www.mudrehlavicky.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Darina Fraňová Jakubovie, Martin Fraňo, Zodp. zástupca: Ing. Darina Fraňová Jakubovie
4. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Ľudovíta Fullu 3146/12, 841 05 Bratislava Karlova Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 26.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 19/45 55 90 49 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
5. Bc. Eva Slezáková - Dobré jasle, Nejedlého 1908/47, 841 02 Bratislava-Dúbravka, IČO: 47227869 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Nejedlého 3394/73, 841 02 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 20.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/953707, E-mail: slezakova.eva@gmail.com, Web: www.dobrejasle.sk
Štatutárny zástupca: Bc. Eva Slezáková, Zodp. zástupca: Bc. Eva Slezáková
6. AMOSkids plus s.r.o., Šustekova 2690/31, 851 04 Bratislava Petržalka, IČO: 47816058 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Padlých hrdinov 10216/11, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 20.12.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911/786165, E-mail: kontakt@amoskids.sk, Web: www.amoskids.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Svatava Štuhlová, Zodp. zástupca: Mgr. Svatava Štuhlová
7. BONOM s.r.o., Dlhá 62/41, 851 10 Bratislava Čunovo, IČO: 52295982 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Dlhá 62/41, 851 10 Bratislava Čunovo
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 30.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949/114147, E-mail: boncova.gabriela@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Gabriela Bončová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Obetková
8. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bilíkova 1891/34, 841 01 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 19/45 55 90 412 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
9. Marcela Švecová, Hornodvorská 2014/38, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 35177454 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostrednenesledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Korytnícka 14B, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra: 30.04.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. c)
Telefón: 0918/799773, E-mail: marcela.svec@gmail.com, Web: www.rozpravkovydomcek.sk
Štatutárny zástupca: Marcela Švecová, Zodp. zástupca: Marcela Švecová
10. KIDS ENERGY, s. r. o., Rovniankova 1662/13, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 47007249 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31.augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Gašparíkova 3332/7, 821 04 Bratislava-Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 25.09.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 70/48 88 94 49 0948/105157, E-mail: k.vysnovska@gmail.com, Web: www.dc-hrosik.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Vyšňovská;Mgr. Ivana Hradňanská, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Vyšňovská

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk