Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Slezáková Eva - Dobré jasle, Bc., Nejedlého 1908/47, 841 02 Bratislava-Dúbravka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Nejedlého 3394/73, 841 02 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 20.09.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/953707, E-mail: slezakova.eva@gmail.com, Web: www.dobrejasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Bc. Eva Slezáková
2. Švecová Marcela, Hornodvorská 2014/38, 900 25 Chorvátsky Grob zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Korytnícka 14B, 821 06 Bratislava Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 18.07.2018
Dátum výmazu z registra: 30.04.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. c)
Telefón: 0918/799773, E-mail: marcela.svec@gmail.com, Web: www.rozpravkovydomcek.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Marcela Švecová
3. KĽÚČIK Ďurčeková Ladislava, Gercenova 1164/27, 851 01 Bratislava - Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 01.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/479186, E-mail: jasle@jasle.sk, Web: www.jasle.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Ladislava Ďurčeková
4. Tóthová Lucia, Biskupická 12560/58, 821 06 Bratislava zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Biskupická 12560/58, 821 06 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 14.02.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/421378, E-mail: lucia@dubacikovo.sk, Web: www.dubacikovo.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jaroslava Kholová
5. Gumbirova Zuzana - PRODUCTION, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava Petržalka zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Heyrovského 2046/2, 841 03 Bratislava-Lamač
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 17.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/162434, 0905/788168, E-mail: info@jasledrobcek.sk, Web: www.jasledrobcek.sk
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Tomáš Gumbir
6. Iľková Jana - ACADEMIC KINDER G, Mgr., Sputniková 3252/4, 821 02 Bratislava zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Jazerná 1460, 900 41 Rovinka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 12.12.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/480632, E-mail: akgskolka@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Mgr. Jana Iľková
7. City Baby Care, s.r.o., Cyrila a Metoda 854/36, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46216626 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Mlynské Nivy 7788/12, 821 09 Bratislava Staré mesto
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 16.05.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/652548, E-mail: info@citybabycare.sk, Web: www.citybabycare
Štatutárny zástupca: MVDr. Martin Letko, Mgr. Andrea Šulcová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Šulcová
8. BONOM s.r.o., Dlhá 62/41, 851 10 Bratislava Čunovo, IČO: 52295982 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Dlhá 62/41, 851 10 Bratislava Čunovo
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 30.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949/114147, E-mail: boncova.gabriela@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Gabriela Bončová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Obetková
9. LITTLE CHAMPIONS-MALÍ ŠAMPIÓNI s.r.o., Nerudova 17376/5, 821 04 Bratislava Ružinov, IČO: 50248235 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Jadrová 3228/4, 821 02 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 06.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/407885, E-mail: skolka@malisampoini.sk, Web: www.malisampioni.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Leonard Popovič, Ing. Viera Kobidová, Zodp. zástupca: Mgr. Leonard Popovič
10. Káčer s.r.o., Vyšehradská 3732/18, 851 06 Bratislava Petržalka, IČO: 45982864 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jeden a pol roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Rusovská cesta 979/22, 851 01 Bratislava Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 22.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/826930, E-mail: koplustilova83@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Opluštilová, Zodp. zástupca: Mgr. Katarína Opluštilová

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk