Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Centrum HAPPY, s.r.o, Nad Lúčkami 3376/4, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 46786180 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 8 mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Nad Lúčkami 3376/4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 21.03.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/723781, E-mail: happy@centrumhappy.sk, Web: www.centrumhappy.sk
Štatutárny zástupca: Zuzana Šimová, Zodp. zástupca: JUDr. Elena Sivová
2. HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., Záhradnícka 263/91, 821 08 Bratislava, IČO: 17324246 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedeného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo
Adresa: Záhradnícka 263/91, 821 08 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 35
Dátum zápisu do registra: 06.06.2018
Dátum výmazu z registra: 22.02.2019
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. a)
Telefón: 0905/466368, E-mail: kindergarden@henkel.com, Web:
Štatutárny zástupca: Cristian Schulz, Zodp. zástupca: Ing. Jakub Janík
3. Barbora Fartelová - DC BIBO, Dlhá 3795/8A, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 44854820 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od osemnástich mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Dlhá 3795/8A, 900 25 Chorvátsky Grob
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 15.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/181629, 0903/864391, E-mail: info@dcbibo.sk, Web: www.dcbibo.sk
Štatutárny zástupca: Barbora Fartelová, Zodp. zástupca: Ing. Ivana Setnická PhD.
4. Detské centrum Včielka, s. r. o. , Firmova 1517/1, 851 10 Bratislava-Rusovce, IČO: 52609154 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Firmova 1510/11, 851 10 Bratislava Rusovce
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 19.02.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/240 039, E-mail: lucia.vicenec@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Vicenec, Ing. Patrik Vicenec, Zodp. zástupca: Mgr. Lucia Vicenec
5. Detské kráľovstvo, s.r.o., Zvolenská 1196/23, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36617041 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Zvolenská 1196/23, 821 09 Bratislava-Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 50
Dátum zápisu do registra: 23.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0904/756306, E-mail: dkralovstvo@gmail.com, Web: www.detskekralovstvo.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Demovičová, Zodp. zástupca: Mgr. Zuzana Demovičová
6. Ľubica Šimková, Štúrova 1633/78A, 900 01 Modra, IČO: 45665389 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostrednenesledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Bernolákova 1543/20, 902 01 Pezinok
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 23.05.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/195 284, E-mail: simkova@jaslekamarat.sk, Web: www.jaslekamarat.sk
Štatutárny zástupca: Ľubica Šimková, Zodp. zástupca: Ľubica Šimková
7. City Baby Care, s.r.o., Cyrila a Metoda 854/36, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46216626 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Einsteinova 3402/19, 851 01 Bratislava Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 09.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/652548, E-mail: info@citybabycare.sk, Web: www.citybabycare
Štatutárny zástupca: MVDr. Martin Letko, Mgr. Andrea Šulcová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Šulcová
8. Jasličky Svetielko s.r.o., Púpavová 677/34, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, IČO: 50192396 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bilíkova 1891/34, 841 01 Bratislava - Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 15.03.2019
Dátum výmazu z registra: 18.12.2019
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. b)
Telefón: 0905281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová, Zodp. zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
9. zajko s.r.o., Kráľovianky 90, 931 01 Šamorín, IČO: 46687751 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Ivanská cesta 4365/57, 821 04 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 11.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 315/2019-OSV 0904/688818, E-mail: info@zajkousko.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Viktória Mečiarová, Zodp. zástupca: Mgr. Viktória Mečiarová
10. Zuzana Gumbirová - PRODUCTION, Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava-Petržalka, IČO: 34250018 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 6 mesiacov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Heyrovského 2046/2, 841 03 Bratislava-Lamač
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 30
Dátum zápisu do registra: 17.01.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/162434, 0905/788167, E-mail: info@jasledrobcek.sk, Web: www.jasledrobcek.sk
Štatutárny zástupca: Zuzana Gumbirová, Zodp. zástupca: Mgr. Tomáš Gumbir

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk