Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. RaRa s.r.o., Čsl. Tankistov 8449/8, 841 06 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 51472287 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Námestie Sv. Petra a Pavla 7187/2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 20.11.2020
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/934350, E-mail: silvia_kovacsova@hotmail.com, Web: www.cililin.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Kovácsová, Zodp. zástupca: Mgr. Silvia Kovácsová
2. DC GRBA s.r.o., Ul. 1. mája 5531/25, 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves, IČO: 47440171 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Ul. 1. mája 5531/25, 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 09.02.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911/722045, E-mail: magdakadikova@gmail.com, Web: www.dcgrba.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Magdaléna Kadíková, Ing. Peter Kadík, Zodp. zástupca: Tatiana Bučičová
3. Lucia Frčková, Závodná 10753/7A, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 50199374 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostrednenesledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Závodná 10753/7A, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 15.10.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/278 048, E-mail: frckovalucia@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Lucia Frčková, Zodp. zástupca: Lucia Frčková
4. Mgr. Jana Iľková - ACADEMIC KINDER GARTEN, Sputniková 3252/4, 821 02 Bratislava, IČO: 46686061 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Jazerná 1460, 900 41 Rovinka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 12.12.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/480 632, E-mail: akgskolka@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Iľková, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Iľková
5. Viera Kopčová - DETSKÉ CENTRUM FARBIČKA, Robotnícka 493/61, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 34908935 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od osemnástich mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: Robotnícka 496/64, 900 66 Vysoká pri Morave
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 8
Dátum zápisu do registra: 08.11.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0908/095723, E-mail: viera.kopcova@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Bc. Viera Kopčová, Zodp. zástupca: Bc. Viera Kopčová
6. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bilíkova 1891/34, 841 01 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 19/45 55 90 412 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
7. EZ bee, s.r.o., Starorímska 1370/2, 851 10 Bratislava Rusovce, IČO: 47881623 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od dvoch rokov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstzupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Firmova 1510/11, 85110 Bratislava Rusovce
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 23.10.2018
Dátum výmazu z registra: 23.03.2020
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 1 písm. h)
Telefón: 0911/789854, E-mail: ezbee@ezgroup.eu, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Miková, Mgr. Ing. Ľubomír Mika, Zodp. zástupca: Mgr. Tatiana Miková
8. City Baby Care, s.r.o., Cyrila a Metoda 854/36, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 46216626 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 02.09.2021
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0905/652548, 0914/703 705, E-mail: twincity@citybabycare.sk; panorama@citybabycare.sk; zuzana.saganova@icloud.com, Web: www.citybabycare.sk
Štatutárny zástupca: MVdr. Martin Letko, Mgr. Andrea Šulcová, Zodp. zástupca: Mgr. Andrea Šulcová
9. Zvonček s.r.o., Drozdia 3751/20, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47980354 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Drozdia 3751/20, 900 25 Chorvátsky Grob
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 14.02.2019
Dátum výmazu z registra: 18.08.2021
Právny dôvod výmazu z registra: §68 ods. 1 písm. h)
Telefón: 0948/098056, E-mail: dczvoncek@dczvoncek.sk, Web: www.dczvoncek.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Házašová, Zodp. zástupca: Ing. Viera Házašová
10. KORÁLKY, s.r.o., Bzovícka 3238/6, 851 07 Bratislava, IČO: 35958979 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bzovícka 3238/6, 851 07 Bratislava Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 08.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 59/75606016 56060165606016 90 78 0905606016, E-mail: jasle.koralky@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Hana Halanová, Mgr. Romana Kováčová, Zodp. zástupca: Ing. Hana Halanová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk