Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. UniCare, s.r.o., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava Petržalka, IČO: 45466394 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od dvoch rokov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
Adresa: Poloreckého 3, 851 04 Bratislava Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 20
Dátum zápisu do registra: 17.01.2018
Dátum výmazu z registra: 26.02.2019
Právny dôvod výmazu z registra: § 68 ods. 2 písm. a)
Telefón: 0917/191388, E-mail: unicare@unicare.sk, Web: www.unicare.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Kvetoslava Drážovská, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Kvetoslava Drážovská
2. TULIPA, s.r.o., Iľjušinova 1042/12, 851 01 Bratislava Petržalka, IČO: 47007125 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivsoti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Slowackého 4691/44, 821 04 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 13
Dátum zápisu do registra: 12.04.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0910 795 726, E-mail: monika@tulipanik.sk, Web: www.tulipanik.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Hercegová, Zodp. zástupca: Mgr. Monika Hercegová
3. Občianske združenie USMIATE DETI, Hurbanova 1103/29, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 51722348 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Hurbanova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 12
Dátum zápisu do registra: 12.03.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0907/261191, E-mail: pata.karvaiova@gmail.com, Web: www.jasle-tomajerry.webnode.sk
Štatutárny zástupca: Bc. Patrícia Karvaiová, Mgr. Ingrid Karvaiová, Zodp. zástupca: Mgr. Ingrid Karvaiová
4. Nezisková organizácia VYSNÍVANÝ DOMOV , Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava Petržalka, IČO: 37924583 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Fedinova 1129/7, 851 01 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 25
Dátum zápisu do registra: 23.04.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0949/898731, E-mail: info@vysnivany.sk, Web: www.vysnivany.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Tomášiková, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Tomášiková
5. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Ľudovíta Fullu 3146/12, 841 05 Bratislava Karlova Ves
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 26.09.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 19/45 55 90 49 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
6. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO Občianske združenie, Púpavova 677/34, 841 04 Bratislava Karlova Ves, IČO: 51925141 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bilíkova 1891/34, 841 01 Bratislava Dúbravka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 10.12.2019
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 19/45 55 90 412 0905/281606, E-mail: info@detske-svetielko.sk, Web: www.detske-svetielko.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Michaela Moyzesova, Inf. Svetozár Moyzes, Zodp. zástupca: Mgr. Ing. Michaela Moyzesová
7. Monteda s.r.o., Mierová 2117/170, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 50416022 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od dvoch do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostrdne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
Adresa: Mierová 2117/170, 821 05 Bratislava Ružinov
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 16
Dátum zápisu do registra: 16.04.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 04/27 77 91 24 0917/167911, E-mail: talentovo@talentovo.sk, Web: www.talentovo.sk
Štatutárny zástupca: Lenka Klenková, Zodp. zástupca: Mgr. Petra Körmöczyová
8. Mikušová Alena, Jozefa Vavroviča 524/5, 900 84 Báhoň zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.
Adresa: ul. 1. mája 136/2, 900 84 Báhoň
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 27.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0911/445205, E-mail: mikusovaalena@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: , Zodp. zástupca: Alena Mikušová
9. LITTLE CHAMPIONS-MALÍ ŠAMPIÓNI s.r.o., Nerudova 17376/5, 821 04 Bratislava Ružinov, IČO: 50248235 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Jadrová 3228/4, 821 02 Bratislava
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 06.06.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 02/37 77 90 36 0907/407885, E-mail: skolka@malisampioni.sk, Web: www.malisampioni.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Leonard Popovič, Ing. Viera Kobidová, Zodp. zástupca: Mgr. Leonard Popovič
10. KORÁLKY, s.r.o., Bzovícka 3238/6, 851 07 Bratislava, IČO: 35958979 zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Bratislavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
Adresa: Bzovícka 3238/6, 851 07 Bratislava Petržalka
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 15
Dátum zápisu do registra: 08.08.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 59/75606016 56060165606016 90 78 0905606016, E-mail: jasle.koralky@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Hana Halanová, Mgr. Romana Kováčová, Zodp. zástupca: Ing. Hana Halanová

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk