Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Obec Banka, Topoľčianska 23, 92101 Banka, IČO: 35594233 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Banka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 05.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 033/7718830; 033/7745177, E-mail: starosta.banka@stonline.sk; tanajuliny@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Julinyová, Zodp. zástupca: Mgr. Beata Bučková
2. Obec Baloň, Baloň 22, 93008 Baloň, IČO: 00305278 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Baloň
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5541204, E-mail: obecbalon@stonline.sk; edita.feketeova@velkymeder.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Frigyes Matus, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Feketeová
3. Obec Baka, Baka 262, 93004 Baka, IČO: 00305260 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Baka
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 12.03.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5594716, E-mail: obecbaka@stonline.sk, Web: www.obecbaka.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Bertalan, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Feketeová
4. Občianske združenie SAMARIA, Radlinského 497/47, 92001 Hlohovec, IČO: 42164729 sociálne poradenstvo - základné Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Adresa: Podzámska 4, 92001 Hlohovec
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.09.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0944/502935, E-mail: samaria.centrum@gmail.com, Web: www.samaria.sk
Štatutárny zástupca: Helena Dzurechová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Hrotíková
5. Občianske združenie SAMARIA, Radlinského 497/47, 92001 Hlohovec, IČO: 42164729 komunitné centrum Trnavský kraj ambulantná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčním pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalit s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
Adresa: Podzámska 4, 92001 Hlohovec
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.09.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0944/502935, E-mail: samaria.centrum@gmail.com, Web: www.samaria.sk
Štatutárny zástupca: Helena Dzurechová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Hrotíková
6. Občianske združenie SAMARIA, Radlinského 497/47, 92001 Hlohovec, IČO: 42164729 sociálne poradenstvo - základné Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Adresa: územie: Hlohovec
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.09.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0944/502935, E-mail: samaria.centrum@gmail.com, Web: www.samaria.sk
Štatutárny zástupca: Helena Dzurechová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Hrotíková
7. Občianske združenie SAMARIA, Radlinského 497/47, 92001 Hlohovec, IČO: 42164729 komunitné centrum Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčním pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalit s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
Adresa: územie: Hlohovec
Rozsah: určitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 06.09.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0944/502935, E-mail: samaria.centrum@gmail.com, Web: www.samaria.sk
Štatutárny zástupca: Helena Dzurechová, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Hrotíková
8. Občianske združenie Pro bono, Cintorínska 605/8, 93005 Gabčíkovo, IČO: 42289645 prepravná služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Trnavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 24.03.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/751956, E-mail: silviaczere@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Czére, Zodp. zástupca:
9. Občianske združenie Pro bono, Cintorínska 605/8, 93005 Gabčíkovo, IČO: 42289645 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Nitriansky kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.11.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/751956, E-mail: silviaczere@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Czére, Zodp. zástupca:
10. Občianske združenie Pro bono, Cintorínska 605/8, 93005 Gabčíkovo, IČO: 42289645 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 18.11.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0903/751956, E-mail: silviaczere@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Czére, Zodp. zástupca:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk