Hlavné menu

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Obchodné meno Obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby Druh služby Druh sociálnej služby Kraj Samosprávny kraj Forma Forma poskytovanej sociálnej služby Poskytovateľ Poskytovateľ sociálnej služby
1. Nezábudka Kúty, n.o., Dr. Štefana Heska 921/14, 90801 Kúty, IČO: 37986708 domov sociálnych služieb Trnavský kraj ambulantná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Dr. Štefana Heska 921/14, 90801 Kúty
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 3
Dátum zápisu do registra: 27.11.2007
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6243357, E-mail: nezabudkakuty@mail.t-com.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Juríková, Zodp. zástupca:
2. Obec Kúty, Radlinského námestie 981, 90801 Kúty, IČO: 00309672 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Kúty
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.01.2010
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6999612, E-mail: henrieta.heskova@kuty.sk, Web:
Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Vávra, Zodp. zástupca:
3. Oáza života n.o., Štefánikova 1317/69, 90501 Senica, IČO: 37986147 domov sociálnych služieb Trnavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Štefánikova 1317/69, 90501 Senica
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 3
Dátum zápisu do registra: 09.10.2008
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6516288, E-mail: kontakt@oazazivota.eu, Web: www.oazazivota.eu
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Mečíř, Zodp. zástupca: Mgr. Nevenka Mudrončeková
4. Javorry, n.o., Veterná 6490/13, 91701 Trnava, IČO: 45747938 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
Adresa: územie: Bratislavský kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.11.2018
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0917/789934; 0905/241954, E-mail: smausova.alexandra@gmail.com, Web: www.javorry.sk
Štatutárny zástupca: Alexandra Šmausová, Zodp. zástupca: Mgr. Veronika Krajčovičová
5. EMOTRANS, spol.s r.o., Štefánikova 699, 90501 Senica, IČO: 35721332 prepravná služba Trnavský kraj terénna neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby ŤZP a s nepriaznivým zdravotným stavom
Adresa: územie: Trenčiansky kraj
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 28.04.2015
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6512514, E-mail: emotrans@emotrans.sk, Web: www.emotrans.sk
Štatutárny zástupca: Milan Hôlka, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Hôlková
6. TOLERANCIA n.o., Trstice 667, 92542 Trstice, IČO: 36084204 denný stacionár Trnavský kraj ambulantná zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Trstice 1277, 92542 Trstice
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 10
Dátum zápisu do registra: 29.09.2017
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7782436 0908/766758, E-mail: office@toleranciano.sk, Web: www.toleranciano.sk
Štatutárny zástupca: JUDr. František Juhos, Zodp. zástupca: Mgr. Edita Gáspárová
7. Ad usum, n.o., Poľovnícka 39B, 93201 Veľký Meder, IČO: 45736031 zariadenie opatrovateľskej služby Trnavský kraj pobytová - ročná neverejný poskytovateľ detail
Cieľová skupina: osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: Poľovnícka 3428/39B, 93201 Veľký Meder
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 2
Dátum zápisu do registra: 27.02.2012
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 0910/171273, E-mail: cerebrd@gmail.com, Web:
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Berec, Zodp. zástupca: Ing. Mgr. Bohuš Kubiš
8. Obec Ohrady, Nový rad 267/8, 93012 Ohrady, IČO: 00305634 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna obec/mesto detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Ohrady
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 29.09.2014
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/5585125; 031/5552977, E-mail: podatelna@obecohrady.sk, Web: www.obecohrady.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Anikó Rabay, Zodp. zástupca: Mgr. Jana Bognárová
9. Patria - Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16, 92401 Galanta, IČO: 00352594 opatrovateľská služba Trnavský kraj terénna zriadený alebo založený obcou/mestom detail
Cieľová skupina: plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Adresa: územie: Galanta
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita:
Dátum zápisu do registra: 28.07.2009
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 031/7822117, E-mail: info@patriaddgalanta.sk, Web: www.patriaddgalanta.sk
Štatutárny zástupca: Ing. Rita Kubíková, Zodp. zástupca:
10. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 90851 Holíč, IČO: 00309541 denné centrum Trnavský kraj ambulantná obec/mesto detail
Cieľová skupina: seniori
Adresa: Kátovská 11, 90851 Holíč
Rozsah: určitý čas
Kapacita: 60
Dátum zápisu do registra: 06.06.2011
Dátum výmazu z registra:
Právny dôvod výmazu z registra:
Telefón: 034/6682011, E-mail: primator@holic.sk, Web: www.holic.sk
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal, Zodp. zástupca:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk