Ohlasovanie korupčného správania v súvislosti s implementáciou OP Ľudské zdroje

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

  • základné údaje o projekte (názov, číslo)
  • informácie o poskytovateľovi príspevku
  • informácie o prijímateľovi finančného príspevku
  • uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka
  • popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  • podporná dokumentácia

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR