Monitorovací výbor pre OP Ľudské zdroje

  • Členovia Monitorovacieho výboru pre OP Ľudské zdroje

Kritériá pre výber projektov OP Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania zo dňa 30.05.2017

Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov v národných projektoch zo dňa 25.11.2016

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR