Hlavné menu

Žiadosť o prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Podrobnejšie informácie o prídavku na dieťa

Elektronická služba Rozhodovanie o prídavku na dieťa

Žiadosť o prídavok na dieťa (.pdf)

Žiadosť o prídavok na dieťa (.rtf)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk