Hlavné menu

Žiadosť o rodičovský príspevok pre vlastné dieťa

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi dieťaťa alebo manželovi rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné diaťa

Žiadosť o rodičovský príspevok (.pdf)

Žiadosť o rodičovský príspevok (.rtf)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti