Hlavné menu

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu .

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diétne stravovanie

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk