Hlavné menu

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.
Zdvíhacie zariadenie je najmä:

  • schodolez,
  • zdvihák,
  • šikmá schodisková plošina,
  • zvislá schodisková plošina,
  • výťah,
  • stropné zdvíhacie zariadenie.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk