Hlavné menu

Aktuality

Zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov

Dňa 30. januára 2018 sa uskutočnilo 13. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“, ktoré zorganizovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Viac

 

Zmena zákona o pobyte cudzincov účinná od 1. mája 2017

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. mája 2017.

Viac

 

Pozvánka na 5. ročník vzdelávacieho seminára o migrácii EMN: Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku organizuje 3. - 5. júla 2017 v Bratislave piaty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“.

Viac

 

Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“

Dňa 16. decembra 2016 zrealizovalo oddelenie migrácie a integrácie cudzincov, odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 12. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.

Viac

 

Globálny filmový festival o migrácii

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) organizuje dňa 15. decembra 2016 v kine Lumière v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov a osláv 65. výročia svojho vzniku prvý ročník Globálneho filmového festivalu o migrácii.

Viac

 

Príspevok na vzdelávací kurz alebo rekvalifikáciu

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC IOM) poskytuje cudzincom finančný príspevok na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Viac

 

Bezplatné kurzy slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC IOM) poskytuje cudzincom, ktorí sú štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ a EHP) a ktorí sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu na Slovensku bezplatné kurzy slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach.

Viac

 

Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe

Liga za ľudské práva organizovala 23. augusta 2016 v Bratislave v rámci platformy NGOs for Refugees podujatie s názvom Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe.

Viac

 

Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.

Dňa 9. decembra 2015 zrealizoval odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, oddelenie migrácie a integrácie cudzincov, 11. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.

Viac

 

Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR organizuje 1. decembra 2015 v Bratislave národnú konferenciu EMN na tému Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou.

Viac

 

Prístup žiadateľa o azyl na trh práce

Od 20. júla 2015 je lehota, po uplynutí ktorej sa umožní žiadateľom o udelenie azylu prístup na trh práce, deväť mesiacov. Vyplýva to z novely zákona o azyle z dielne Ministerstva vnútra SR.

Viac

 

Verejná konzultácia k smernici o modrých kartách EÚ

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k smernici o modrých kartách EÚ a pracovným migračným politikám EÚ s cieľom získať názor spoločnosti na migráciu vysokokvalifikovanej pracovnej sily a prispieť tak k vytvoreniu novej európskej migračnej politiky.

Viac

 

Vzdelávací seminár: Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR organizuje v Bratislave v dňoch 25. – 27. augusta 2015 vzdelávací seminár Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva s prednáškami expertov a diskusiami s odborníkmi z praxe.

Viac

 

Posledné tohtoročné zasadnutie „MEKOMIC“

Dňa 15. decembra 2014 sa uskutočnilo 10. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“, organizované oddelením migrácie a integrácie cudzincov, odborom medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí MPSVR SR.

Viac

 

Konferencia EMN - Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR Vás pozýva na konferenciu Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu, ktorá sa uskutoční pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera dňa 10. decembra 2014 v hoteli Mercure v Bratislave (Žabotova 2).

Viac

 
Späť12
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti