Hlavné menu

Bezplatné kurzy slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC IOM) poskytuje cudzincom, ktorí sú štátni príslušníci tretích krajín (mimo EÚ a EHP) a ktorí sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu na Slovensku bezplatné kurzy slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach.
 

Kurzy sú dostupné pre všetky vekové kategórie, pre úplných začiatočníkov aj pre mierne pokročilých. Ich súčasťou je aj ponuka kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie.

Bez registrácie a vstupných testov.

Viac informácií

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti