Hlavné menu

Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe

Liga za ľudské práva organizovala 23. augusta 2016 v Bratislave v rámci platformy NGOs for Refugees podujatie s názvom Fórum o integrácii a presídľovaní utečencov v strednej a východnej Európe.
 

Hlavným cieľom Fóra o integrácii a presídľovaní utečencov bola výmena informácií a skúseností s integráciou utečencov a cudzincov v našich krajinách a zároveň poskytnutie spätnej väzby a odporúčaní tvorcom politík na európskej a národnej úrovni. Hlavnou myšlienkou bolo tiež prezentovať konkrétne návrhy na zlepšenie a predstavenie zaujímavých príkladov zo zahraničia, ktoré fungujú a sú osvedčené v praxi.

Na podujatí diskutovali o súčasnej situácii a o možných riešeniach predstavitelia mimovládnych organizácií, štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a zahraniční hostia, ktorí pôsobia v danej oblasti.

Viac informácií o podujatí, spolu s materiálmi nájdete na stránke Ligy za ľudské práva .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti