Hlavné menu

Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR organizuje 1. decembra 2015 v Bratislave národnú konferenciu EMN na tému Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou.
 

Cieľom podujatia je prispieť k príprave štátneho Integračného programu SR pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktorú koordinuje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR.

Konferencia EMN je určená pre pracovníkov slovenskej štátnej a verejnej správy, tretieho sektora, medzinárodných organizácií a akademickej obce.

Viac informácií nájdete na www.emn.sk .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti