Hlavné menu

Konferencia EMN - Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR Vás pozýva na konferenciu Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu, ktorá sa uskutoční pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera dňa 10. decembra 2014 v hoteli Mercure v Bratislave (Žabotova 2).
 

Konferencia je určená najmä pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, mimovládnych organizácií a ďalšiu odbornú verejnosť, ktorá má záujem o problematiku ochrany a starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR a vo vybraných členských štátoch EÚ (Česká republika, Rakúsko, Írsko) so zameraním na:

  • vývoj systému a aktuálny stav,
  • určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa,
  • hodnotenie individuálneho rizika,
  • určovanie veku,
  • prevenciu miznutia.


Na konferencii budú prezentované hlavné zistenia štúdie EMN Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike.

Záujemcovia o účasť na konferencii môžu zaslať vyplnenú návratku do 1.decembra 2014 .

Viac informácií o konferencii

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti