Hlavné menu

Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“

Dňa 16. decembra 2016 zrealizovalo oddelenie migrácie a integrácie cudzincov, odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 12. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.
 

Počas zasadnutia boli členovia MEKOMICu informovaní o aktuálnom vývoji situácie v oblasti integrácie cudzincov na národnej, ako aj európskej úrovni. Boli oboznámení o plnení akčných plánov Integračnej politiky SR, ako aj o potrebe predloženia nových odpočtov o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z uvedeného koncepčného materiálu za rok 2016. Zároveň bola poskytnutá informácia o aktivitách slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti integrácie cudzincov.

Zástupca Migračného úradu Ministerstva vnútra SR oboznámil zúčastnených o prebiehajúcich relokáciách z Grécka, o odovzdaní agendy medzi realizátormi Integračného projektu od 1. decembra 2016, o situácii presídlených Iračanov, ako aj o príprave štátneho integračného programu pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na území Slovenskej republiky.

Zástupkyňa Ministerstva vnútra SR v krátkosti oboznámila členov o stave Národného projektu pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Predstaviteľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu predstavila činnosť Migračného informačného centra a informovala členov o aktivitách Európskej migračnej siete. Na záver stretnutia prebehla podnetná diskusia o aktuálnej situácii v oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti