Hlavné menu

Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov (MEKOMIC)

Dňa 24. januára 2019 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo 14. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC “, s početnou účasťou zástupcov samosprávnych krajov a sociálnych partnerov.

Účastníci boli informovaní o Stratégii pracovnej mobility cudzincov v SR, ktorá je zameraná na kontrolovanú a regulovanú pracovnú mobilitu cudzincov na náš trh práce. Zástupcovia MPSVR SR a MV SR informovali v tejto súvislosti o legislatívnych zmenách v oblasti pracovnej mobility účinných od 1. januára 2019.

Zástupcovia MV SR informovali zúčastnených o stave Národného programu pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Vedúca Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku predstavila činnosť IOM na Slovensku, Migračné informačné centrum a informovala o Európskej migračnej sieti. Zástupkyňa Ligy za ľudské práva predstavila pilotný Projekt KapaCITY - podpora cudzincov na lokálnej úrovni, implementovaný v rámci AMIF, ktorého výstupy poslúžia samosprávam pri tvorbe lokálnych politík a zefektívnení procesu integrácie cudzincov na lokálnej úrovni.

Zasadnutie sa nieslo v znamení podnetnej diskusie o možnostiach prehĺbenia spolupráce so samosprávami. MEKOMIC bude platformou na operatívnu výmenu informácií a hľadanie možných riešení v tejto oblasti.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti