Hlavné menu

Zmena zákona o pobyte cudzincov účinná od 1. mája 2017

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. mája 2017.
 

Novelou sa medziiným mení aj zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Prioritnou témou novely je transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti so sezónnym zamestnaním a vysielaním zamestnancov v rámci vnútropodnikového transferu štátnych príslušníkov tretích krajín.


Úplné znenie novely

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti