Hlavné menu

Platforma pre dialóg o integrácii : „Európske fórum pre integráciu“

V nadväznosti na novú víziu organizácie stretnutí uvedenej platformy od roku 2015, ako aj metodiku výberu jeho účastníkov, Vám touto cestou dávame do pozornosti otvorenú výzvu EK adresovanú zástupcom občianskej spoločnosti za účelom účasti na najbližšom zasadnutí fóra v dňoch 26.-27. januára 2015.
 

Platforma pre dialóg o integrácii, organizovaná Európskou komisiou v spolupráci s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, poskytuje fórum príležitosť diskutovať so zástupcami európskych inštitúcií o aktuálnych výzvach a budúcich prioritách v oblasti migrácie, integrácie a azylu štátnych príslušníkov tretích krajín.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti