Hlavné menu

Príspevok na vzdelávací kurz alebo rekvalifikáciu

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC IOM) poskytuje cudzincom finančný príspevok na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.
 

O príspevok môžu požiadať cudzinci z krajín mimo EÚ a EHP, ktorí prišli na Slovensko žiť a pracovať alebo podnikať a ktorým absolvovanie kurzu pomôže nájsť si prácu či zlepšiť ich pracovnú a životnú situáciu.

Viac informácií

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti