Hlavné menu

Prístup žiadateľa o azyl na trh práce

Od 20. júla 2015 je lehota, po uplynutí ktorej sa umožní žiadateľom o udelenie azylu prístup na trh práce, deväť mesiacov. Vyplýva to z novely zákona o azyle z dielne Ministerstva vnútra SR.
 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti