Hlavné menu

Verejná konzultácia k smernici o modrých kartách EÚ

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k smernici o modrých kartách EÚ a pracovným migračným politikám EÚ s cieľom získať názor spoločnosti na migráciu vysokokvalifikovanej pracovnej sily a prispieť tak k vytvoreniu novej európskej migračnej politiky.
 

Verejná konzultácia je otvorená do 21. augusta 2015 a zapojiť sa do nej môžete prostredníctvom on line formulára . Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti