Hlavné menu

Vzdelávací seminár: Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR organizuje v Bratislave v dňoch 25. – 27. augusta 2015 vzdelávací seminár Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva s prednáškami expertov a diskusiami s odborníkmi z praxe.
 

Vzdelávací seminár je určený pre pracovníkov slovenskej štátnej a verejnej správy, akademickej obce a neziskových organizácií, ktorí majú záujem o tému nelegálnej migrácie. Záujemcovia o účasť na vzdelávacom seminári môžu zaslať vyplnenú prihlášku do 12. júla 2015.

Seminár ponúka nasledovné témy:

  • Nelegálna migrácia a jej aktuálne výzvy vo svete, EÚ a na Slovensku
  • Prevádzačstvo a iné formy nelegálnej migrácie
  • Boj proti nelegálnej migrácii
  • Riešenie situácie migrantov bez oprávnenia na pobyt a ochrana ich práv
  • Prelínanie nútenej a nelegálnej migrácie


Viac informácií o seminári a prihláška

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti