Hlavné menu

Zasadnutie expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov

Dňa 20. marca 2014 zrealizoval odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, oddelenie migrácie a integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 9. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“.
 

Predmetom diskusie bolo predstavenie novej Integračnej politiky Slovenskej republiky, schválenej uznesením vlády SR č. 45 dňa 29. januára 2014, s cieľom oboznámiť zodpovedných aktérov s ich rozpracovávaním do príslušných akčných plánov pre podmienky ich rezortov. Predstaviteľka odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informovala účastníkov o aktuálnom stave Národného programu pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu na obdobie rokov 2014-2020.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) predstavila zámery projektu „Headstart: Fostering Integration before Departure“, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie informovanosti migrantov pred príchodom a odchodom do danej krajiny.

Ďalšie stretnutie MEKOMIC je naplánované na jeseň 2014.

MEKOMIC pracuje od roku 2009 ako poradný orgán ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre realizáciu úloh v oblasti migračnej a integračnej politiky Slovenskej republiky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti