Hlavné menu

Zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov

Dňa 30. januára 2018 sa uskutočnilo 13. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov „MEKOMIC“, ktoré zorganizovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 

Počas zasadnutia boli členovia expertnej komisie medziiným informovaní aj o odpočte plnenia Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 a o legislatívnych zmenách v oblasti pracovnej migrácie. Členom komisie bol tiež predstavený inštruktážny leták určený pre občanov tretích krajín pracujúcich na Slovensku a finalizovaný dokument Odporúčania pre novinárov – tzv. Etické pravidlá informovania o témach migrácie a integrácie.

Zástupca Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky priblížil zúčastneným azylový proces a prípravu Štátneho integračného programu pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na území Slovenskej republiky, ako aj príručku pre žiadateľov o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou s názvom Nový štart v Slovenskej republike.

Zástupkyňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky oboznámila zúčastnených o stave Národného programu pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Zástupca Medzinárodnej organizácie pre migráciu predstavil činnosť Migračného informačného centra a informoval členov komisie o aktivitách Európskej migračnej siete v roku 2017.

Záver zasadnutia sa niesol v znamení podnetnej diskusie o aktuálnom vývoji v oblasti legálnej migrácie v Európskej únii a o možnostiach prehĺbenia spolupráce medzi jednotlivými rezortmi v oblasti poskytovania informácii pre cudzincov formou webovej stránky.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti