Hlavné menu

08.02.2019

Dávky v hmotnej núdzi porastú, zvýši sa motivácia pracovať

Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšia. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi porastú od začiatku apríla o 5%. Navyše sa zavádza valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví.
 

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. Prvou prioritou je zvýšenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Naposledy sa totiž upravovali v roku 2009. Úplnou novinkou je ich valorizácia. „Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti, hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Druhou prioritou novely je motivovať k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku vo dvoch úrovniach. Člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu, získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 € mesačne. „Od začiatku môjho fungovania na rezorte som si dal jednu z priorít - urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú záujem na Slovensku pracovať, prácu našli. Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Robím všetko preto, aby sa prehlboval rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slovensku pracovať,“ akcentuje minister Richter. Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov.

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku či v zahraničí, ale aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov, a o iné významné pozitívne zmeny.

Novela zákona obsahuje rad ďalších opatrení, ktoré prispejú k tomu, aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z hmotnej núdze alebo aby sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2019.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti