Hlavné menu

Pandemický plán MPSVR SR

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotýka života rodín, zamestnancov, zamestnávateľov či živnostníkov. Na týchto stránkach budeme preto informovať o všetkých opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v boji s pandémiou a poskytovať dôležité informácie z pracovnej a sociálnej oblasti.

PANDEMICKÝ PLÁN MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE PRÍPAD PANDÉMIE (novelizácia 12.09.2022)

Všetky hlásenia je potrebné zaslať na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk

  • Dňa 12.09.2022 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválil novelizáciu Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk