Hlavné menu

Dokumenty

Materiály schválené vládou SR a MPSVR SR

Sem vložte text

Dokumenty Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Sem vložte text

Dokumenty Európskej migračnej siete (EMN)

Európska migračná sieť (European Migration Network - EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia a spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.

Všetky publikácie a ostatné výstupy Národného kontaktného bodu EMN v SR nájdete na www.emn.sk alebo na centrálnej webstránke www.emn.europa.eu .


Výročné správy o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR (EMN)

Dôležité výskumné správy

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti