Hlavné menu

Kontakty

Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR

Plní funkciu koordinačného pracoviska pre záležitosti integrácie cudzincov, ich zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.

Riadi Medzirezortnú expertnú komisiu pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov "MEKOMIC".

Centrálne orgány štátnej správy

Mimovládne organizácie a medzivládne organizácie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti