Hlavné menu

Životné situácie cudzincov

Prístup na trh práce

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-cudzincov/zamestnavanie-cudzincov/

Sociálne zabezpečenie pre cudzincov žijúcich na Slovensku

Bývanie

Užitočné informačné materiály Migračného informačného centra IOM pre život cudzincov na Slovensku

Pobyt cudzincov na Slovensku

Brožúra obsahuje aktuálne informácie o pobyte štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku v slovenskom, anglickom, ruskom, vietnamskom, čínskom a arabskom jazyku. Nájdete tu praktické informácie týkajúce sa vstupu na územie Slovenskej republiky a získania a obnovenia pobytu v Slovenskej republike.

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Dňa 20. júla 2015 nadobudla účinnosť štvrtá novela zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov .

Informácie o podrobných zmenách je možné nájsť na stránkach Migračného informačného centra IOM.

Užitočné informačné materiály pre život cudzincov na Slovensku (materiály Migračného informačného centra IOM)


Online kurz výučby Slovenského jazyka

Slovník pojmov v oblasti azylu a migrácie

Informačné portály


* Táto stránka neposkytuje záväzné právne stanoviská. MPSVR SR nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym použitím informácií na nej uvedených.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti