Hlavné menu

Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa

Jana Feherpataky Kuzmová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina poverená vypracovaním návrhu Národného akčného plánu pre deti, ktorý bude nadväzovať na Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017

Peter Guráň - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre identifikáciu mechanizmu sledovania a alokácie zdrojov vynaložených z verejného rozpočtu na ochranu detí a rodín

Janka Divincová - vedúca pracovnej skupiny


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti