Hlavné menu

Rada ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vzdelávanie a výskum v oblasti BOZP

Rada je orgán koordinácie vzdelávania, výskumu a vývoja uplatňovaného v oblasti bezpečnostných, zdravotných a psycho-sociálnych aspektov práce, ktoré ovplyvňujú kvalitu postavenia človeka v pracovnom procese.

Rada monitoruje, koordinuje a navrhuje opatrenia na úseku vzdelávania a výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike a hodnotí ich efektívnosť. Pritom prihliada na vývoj vzdelávania a výskumu v oblasti BOZP v zahraničí, najmä v Európskej únii.

Viac o Rade ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vzdelávanie a výskum v oblasti BOZP

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti