Hlavné menu

Kontaktné údaje (pre účely prípravy Národného akčného plánu pre deti)

Mgr. Janka Divincová

tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
________________________________________
e-mail: janka.divincova@employment.gov.sk
tel: +421- 2 - 2046 3117
mobil: +421 - 915 841 029

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti