Hlavné menu

Boris Ažaltovič

Boris Ažaltovič

Boris Ažaltovič zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR po jeho znovuvymenovaní od 21. apríla 2021. V jeho kompetencii je problematika sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, európske štrukturálne a investičné fondy a legislatíva ministerstva.

Vzdelanie

Boris Ažaltovič je absolventom práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Kariéra

V rokoch 1999 až 2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR, v Národnej rade SR a na Ministerstve vnútra SR ako pracovník tlačového oddelenia, asistent vedúceho úradu, asistent poslanca a neskôr hovorca a poradca ministra vnútra. Od roku 2006 sa venoval konzultačným službám v oblasti informačných technológií, projektovému manažmentu medzinárodných projektov a vedeniu softvérových spoločností. Je organizátorom medzinárodných operných koprodukcií a koncertov klasickej hudby na Slovensku i v zahraničí. Vláda SR ho k 22. marcu 2020 vymenovala za generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, od 1. júla 2020 je štátnym tajomníkom ministerstva.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk