Hlavné menu

Branislav Ondruš

Branislav Ondruš

Branislav Ondruš zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od roku 2012.

Narodil sa v roku 1973 v Levoči.

Vzdelanie

Branislav Ondruš študoval na gymnáziu v Bratislave. V roku 1996 získal titul magister v odbore politológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1994 študoval európske politické systémy na Thames Valley University.

Politická kariéra

V roku 1990 sa stal Branislav Ondruš členom strany KSS (neskôr SDĽ). Zastával v nej viaceré stranícke funkcie. V roku 1999 sa stal jej hovorcom a 21. októbra 2000 bol zvolený za jej prvého podpredsedu.

V roku 2010 bol Branislav Ondruš zvolený za poslanca NR SR. Pôsobil v nej ako podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti.

Kariéra mimo politiky

Po skončení školy v roku 1996 nastúpil Branislav Ondruš do televízie Markíza ako moderátor televíznych novín, ekonomický redaktor a komentátor. Vo februári 2002 prestúpil do televízie Joj ako moderátor spravodajstva. Pracoval aj v týždenníku Slovo.

Aktivity Branislava Ondruša vo funkcii štátneho tajomníka

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš predstavil návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch na Fóre o integrácii. V dňoch 12. - 13. októbra ho v priestoroch Tabačky v Košiciach usporiadala Liga za ľudské práva. Fórum sa po prvý raz uskutočnilo mimo Bratislavy. Organizátori chceli preniesť dialóg do regiónov a nechať sa inšpirovať organizáciami pôsobiacimi v Košiciach, kde podľa posledných prieskumov žije okolo 3000 cudzincov z tretích krajín.

Viac

 
Predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sú spokojní s rokovaniami o novele zákona o sociálnych službách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny totiž čiastočne akceptovalo ich požiadavky, konkrétne odloženie systému hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a skrátenie lehoty na vydávanie posudkov. Pozitívny posun nastal aj v službách krízovej intervencie.

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Právna úprava má vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku.

Viac

 
Štátny tajomník Branislav Ondruš prijal zástupkyne slovenských opatrovateliek, ktoré pracujú v Rakúsku. Hovorili o problémoch,s ktorými sa prevažne ženy pri odchode za prácou do zahraničia často stretávajú. Spoločne chcú hľadať riešenia a zlepšiť informovanosť opatrovateľov.

Viac

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zavítal minister, štátni tajomníci a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi deti v detských domovoch na celom Slovensku. V rámci osláv mali športové hry, ale zabávali sa aj pri kultúrnych vystúpeniach či kulinárskej súťaži vo varení guláša.

Viac

 
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti