Hlavné menu

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná dňom 27.2.2014 zákonom č.34/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti